section

Konference doktorandů 2013

Cílem konference doktorandů, která proběhla dne 9. 12. 2013 na Vysoké škole finanční a správní v Praze, bylo prezentovat výsledky výzkumu doktorandů, diskutovat nad nimi a získat tím podněty pro další výzkum.

Na konferenci byli pozváni také účastníci soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let, jejíž čtvrtý ročník byl uzavřen v listopadu 2013 (informace naleznete na http://www.vsfs.cz/cena/). Tohoto pozvání využili čtyři účastníci soutěže.

Tematické zaměření příspěvků nebylo omezeno. Na konferenci tak zazněly příspěvky z oblasti finančních trhů, finanční krize, hospodářské politiky, mezinárodních ekonomických vztahů, podnikové ekonomiky a dalších oblastí.

Ve sborníku příspěvků bylo publikováno 22 prací. Polovina jejich autorů – doktorandů studuje na Vysoké škole finanční a správní, čtyři doktorandi na Vysoké škole ekonomické, potěšil nás také zájem doktorandů z Univerzity Karlovy, Mendelovy univerzity, Univerzity Komenského v Bratislavě a jiných institucí.

Rád konstatuji, že konference splnila svůj cíl. Svědčí o tom, jak její průběh, kdy jednotlivá vystoupení byla doprovázena podnětnou diskusí, tak i tento sborník příspěvků, který výsledky výzkumu doktorandů zveřejňuje.

doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., odborný garant konference

PDF Pozvánka, 3.9 MB

PDF Program, 586 kB

 

Příspěvky

PDF Konference doktorandů - sborník abstraktů - 2013, 841 kB

PDF Tomáš Čech, 726 kB

PDF Gabriela Dlasková, 449 kB

PDF Eva Dudásová, Pavel Žiaran, 408 kB

PDF Taras Kepych, 324 kB

PDF Tomáš Klinger, Petr Teplý, 1.1 MB

PDF Lenka Kocourková, 493 kB

PDF Tomáš Kosička, 418 kB

PDF Jana Kotěšovcová, 385 kB

PDF Eliška Kvapilová, 393 kB

PDF Yvona Legierská, 2.1 MB

PDF Roman Mentlík, 389 kB

PDF Mária Oborilová, Zdeněk Rybák, 402 kB

PDF Michael Princ, 667 kB

PDF Martina Růžičková, 384 kB

PDF Petra Škarýdová, 658 kB

PDF Martina Šustrová, 371 kB

PDF Jaroslav Tichý, 475 kB