Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
Rektorka Vysoké školy finanční a správní vyhlašuje soutěž pro mladé ekonomy do 35 let na téma: „Konkurenceschopnost podniků v souvislosti s fiskální a monetární politikou“
 

vyhlášení soutěže

Rektorka Vysoké školy finanční a správní, a. s., Dr. Bohuslava Šenkýřová vyhlašuje již pošesté soutěž pro mladé ekonomy do 35 let, spojenou s udělením Ceny prof. Františka Vencovského

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUTĚŽE

Konkurenceschopnost podniků v souvislosti s fiskální a monetární politikou

 

TERMÍNY

Termín podání přihlášky do soutěže (elektronicky a poštou), s názvem příspěvku a abstraktem, obojí v češtině a angličtině – prodlouženo do 12. 6. 2017

Odevzdání původní stati s vymezeným tematickým zaměřením v českém nebo anglickém jazyce v maximálním rozsahu 20 stránek (plus případné přílohy navíc) – do 30. 9. 2017

ZPŮSOB HODNOCENÍ

Hodnocení úrovně soutěžních prací a rozhodnutí o vítězných pracích bude v kompetenci nominačního vědeckého výboru. Účastníci soutěže vyjádří podáním přihlášky souhlas s následnou publikací vítězných prací ve vědeckém časopise ACTA VŠFS, vybrané příspěvky ve zkrácené verzi budou případně publikovány také ve sborníku z konference, v angličtině; vše bez nároku na honorář.

CENY

Vítěz soutěže získá odměnu ve výši 200 000 Kč. Ostatní finalisté obdrží věcné ceny. Vyhodnocení soutěže proběhne na mezinárodní vědecké konferenci, kde vystoupí významní odborníci a finalisté soutěže.

 

Součástí této výzvy jsou:

Závazná přihláška (ke stažení) MS Word Přihláška, 164 kB

Podmínky soutěže a požadavky na příspěvky MS Word Podmínky soutěže a požadavky na příspěvky, 14 kB

 

Další informace:

  • na adrese: www.vsfs.cz/cena
  • mezinárodní vědecká konference, kde budou vyhlášeny výsledky soutěže, proběhne v Kongresovém centru České národní banky v listopadu 2017

nominační vědecký výbor

Dr. Bohuslava Šenkýřová

rektorka Vysoké školy finanční a správní, předsedkyně výboru

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Fakulta ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, prorektor

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.

Česká národní banka, člen bankovní rady; Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, prorektor

prof. Dr. Ing. Jan Frait

Vysoká škola finanční a správní; České národní banka, Odbor finanční stability

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Fakulta ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, děkan

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

Fakulta ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, prorektor, odborný garant soutěže

Mgr. Marek Kapička, Ph.D.

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářský ústav Akademie věd ČR

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, děkan

 

(c) 2006-2017 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace