section

Konference doktorandů 2015

K doktorskému studiu patří též prezentovat výsledky výzkumu, diskutovat nad nimi, získat tím podněty pro další výzkum a následně výsledky výzkumu publikovat. To bylo také cílem třetího ročníku konference doktorandů, která proběhla dne 9. prosince 2015 na Vysoké škole finanční a správní v Praze.

Tematické zaměření příspěvků bylo vymezeno názvem konference: Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů. Na konferenci tak zazněly, obdobně jako v předchozích letech, příspěvky z oblasti financí, bankovnictví, účetnictví, měnové politiky a měnové integrace, podnikové ekonomiky, personalistiky, zahraničního obchodu. Novinkou byl příspěvek k výuce ekonomie.

Sborník obsahuje 20 příspěvků. Pouze necelá třetina jejich autorů – doktorandů studuje na Vysoké škole finanční a správní. Potěšitelný je zájem doktorandů z Vysoké školy ekonomické, České zemědělské univerzity, Technické univerzity v Liberci a ze dvou bratislavských univerzit – Univerzity Komenského a Ekonomické univerzity.

Na konferenci byli pozváni také účastníci soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let, jejíž pátý ročník byl uzavřen v listopadu 2015 (informace naleznete na http://www.vsfs.cz/cena/) a několik účastníků soutěže tohoto pozvání využilo.

Novinkou tohoto ročníku konference doktorandů bylo recenzní řízení, kterým všechny příspěvky prošly. Připomínky, které recenzenti v oboustranně anonymním posuzování vznesli, nepochybně přispěly ke zvýšení kvality příspěvků.

Stejně jako v předchozích ročnících také nyní na závěr tohoto úvodního slova rád konstatuji, že konference splnila svůj cíl. Proběhla přínosná diskuse, která přispěje ke kvalitě budoucích disertačních prací. Zveřejnění recenzovaných příspěvků z této konference přispěje k splnění požadavků na publikační činnost doktorandů.

Za přípravný výbor konference

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

předseda přípravného výboru

prorektor pro výzkum a vývoj

 

PDF Plakát, 3.9 MB

MS Word Pokyny pro autory, 58 kB

PDF Pozvánka, 227 kB

PDF Podrobný program, 1.4 MB

 

Přílohy

PDF Konference doktorandů - sborník abstraktů - 2015, 776 kB

PDF Michal Bock, 290 kB

PDF Jana Brhelová, Petra Halíková, 304 kB

PDF Ondřej Dvouletý, Jan Mareš, 308 kB

PDF Jitka Havlová, 711 kB

PDF Richard Heligman, 254 kB

PDF Ruslan Hojiev, 262 kB

PDF Barbora Hronešová, 319 kB

PDF Jakub Jedlinský, 362 kB

PDF Tomáš Jeřábek, 506 kB

PDF Zbyněk Jeřábek, 387 kB

PDF Růžena Kafková, 354 kB

PDF Cyril Klepek, 359 kB

PDF Michal Kopták, 794 kB

PDF Jana Kotěšovcová, David Aresu, 452 kB

PDF Eliška Kvapilová, 392 kB

PDF Patrik Richnák, 259 kB

PDF Luděk Toman, 403 kB

PDF Jan Vencl, Vlastimil Jandus, 847 kB

PDF Martin Žilínek, 251 kB