section

Konference doktorandů 2017

Čtvrtý ročník konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní, s názvem Rozvoj ekonomie – výsledky výzkumu doktorandů, proběhl dne 16. května 2017 v sídle VŠFS v Praze.

Jak se již stalo tradicí, konference se zúčastnili nejen doktorandi z VŠFS, ale i doktorandi z dalších univerzit, konkrétně z Vysoké školy ekonomické v Praze, Univerzity Komenského v Bratislavě, Technické univerzity v Liberci a Univerzity obrany. Jako vždy se na vystoupení doktorandů přišli podívat také někteří školitelé, členové oborové rady doktorského studia a další účastníci.

Tradicí se již také stalo široké tematické zaměření příspěvků, od podnikové ekonomiky a konkurenceschopnosti, přes interní audit, rating a finanční právo až po transformaci čínské ekonomiky. Zpestřením bylo téma, věnující se publikačním možnostem ve vědeckých časopisech.

Tento sborník obsahuje 19 příspěvků. V textové části jsou uvedeny abstrakty, přiložené CD obsahuje plné texty příspěvků. Všechny příspěvky prošly oboustranně anonymním recenzním řízením, což nepochybně přispělo k jejich zkvalitnění.

Prezentace příspěvků se setkala s živou diskusí, někdy i s kritickými připomínkami, což samozřejmě k odborné diskusi patří.

Cílem konference bylo prezentování výsledků výzkumu a diskuse nad nimi včetně publikování příspěvků, což zároveň patří mezi standardní studijní povinnosti doktorandů. Rád konstatuji, že se tento cíl podařilo naplnit.

Další informace z konference, včetně příspěvků a obrazové galerie, naleznete na www adrese: http://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu/.

Za přípravný výbor konference

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
předseda přípravného výboru
prorektor pro výzkum a vývoj

PDF Pozvánka, 219 kB

PDF Program, 1.4 MB

 

 

Přílohy

PDF Rozvoj ekonomie – výsledky výzkumu doktorandů, 866 kB

PDF Dagmar Benediktová, 340 kB

PDF Vadim Beneš, 333 kB

PDF Michal Bezvoda, 353 kB

PDF Michal Bock, 376 kB

PDF Michal Erben, 396 kB

PDF Blanka Havlíčková, 445 kB

PDF Richard Heligman, Ľubomíra Strážovská, 279 kB

PDF Tomáš Jeřábek, 526 kB

PDF Eliška Kačírková, 763 kB

PDF Jaroslav Kaizr, 585 kB

PDF Michal Konvalinka, 590 kB

PDF Kristína Kováčiková, Monika Jančovičová, 765 kB

PDF Petr Maule, 257 kB

PDF Veronika Pastorová, 475 kB

PDF Lenka Říhová, 323 kB

PDF Miroslava Sedláčková, 477 kB

PDF Luděk Toman, 550 kB

PDF Jan Vencl, Vlastimil Jandus, 1 MB

PDF Pavel Wünsch, 306 kB