section

Bakalářské studium

Informace o akreditovaných bakalářských studijních programech

VŠFS uskutečňuje vysokoškolská studia jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. Během studia uplatňuje vůči studentům osobní přístup, vychází jim vstříc individuálním poradenstvím, v různých formách poskytuje konkrétní pomoc a zaručuje přátelské prostředí.

Ukončení studia

Státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce a udělení titulu Bc.

Studijní programy

Bakalářské studium

programtitulPraha PRKarlovy Vary KVMost MO
 
Aplikovaná informatika Bc.P+K--
 
Finance Bc.P+K--
Marketingová komunikace Bc.P-P
Marketing Communication [EN] Bc.P--
Ekonomika a management Bc.P+KP+K-
Economics and Management [EN] Bc.P--
 
Bezpečnostně právní studia Bc.P+K-P+K
Kriminalistika a forenzní disciplíny Bc.P+KP+K-
 
Právo v podnikání Bc.P+KP+K-

PR - Praha,  KV - Karlovy Vary,  MO - Most

P - prezenční studium,  K - kombinované studium

Uplatnění absolventů

Absolventi všech bakalářských studijních programů vždy nacházejí dobré uplatnění ve firmách, institucích, veřejné správě i vlastním podnikání. Mnoho z nich se dále vzdělává v navazujícím magisterském studiu a někteří využívají možnosti souběžného studia BSBA nebo MBA v anglickém jazyce, tzv. „Global program“.

Global program

Vysoká škola finanční a správní spolu se City University of Seattle Vám nabízí absolvování tzv. „Global programu“. Studenti mohou během svého bakalářského studia navštěvovat také kurzy BSBA organizované City University of Seattle a doplnit si tak své vzdělání o americký titul BSBA. Více informací naleznete zde.