section

Konference doktorandů 2014

Dne 10. prosince 2014 proběhl na Vysoké škole finanční a správní v Praze již druhý ročník konference doktorandů. Cílem této konference bylo prezentovat výsledky výzkumu doktorandů, diskutovat nad nimi a získat tím podněty pro další výzkum.

Tematické zaměření příspěvků nebylo omezeno. Přípravný výbor sledoval pouze dodržení obecného zaměření na ekonomickou problematiku. Tomu též odpovídal název konference Výsledky ekonomického výzkumu. Na konferenci tak zazněly příspěvky z oblasti bankovnictví, účetnictví, evropské integrace, hospodářských dějin, sociální politiky a jiných oblastí.

Sborník obsahuje 19 příspěvků. Pouze necelá polovina jejich autorů – doktorandů studuje na Vysoké škole finanční a správní. Potěšitelný je zájem pěti doktorandů z Vysoké školy ekonomické, čtyř doktorandů z Ekonomické univerzity v Bratislavě a doktorandů z Mendelovy univerzity, České zemědělské univerzity a Univerzity Pardubice.

Stejně jako loni také nyní na závěr tohoto úvodního slova rád konstatuji, že konference splnila svůj cíl. Opět proběhla přínosná diskuse, u některých příspěvků až překvapivě živá. Tyto diskuse nepochybně přispějí ke kvalitě budoucích disertačních prací a zveřejnění příspěvků z této konference přispěje k splnění požadavků na publikační činnost doktorandů.


prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
předseda přípravného výboru 
prorektor pro výzkum a vývoj
 

 

 

Příspěvky