header1 header2 header3

Školné 2023/2024

iconBc. již od 31 500 Kč / semestr

NMgrNMgr. již od 34 000 Kč / semestr

Pro prezenční i kombinované studium ve všech studijních programech

 • prospěchová stipendia až 20 000 Kč za rok
 • vstupní/úvodní kurzy zdarma
 • balíček studijní literatury se slevou
 • digitální záznam přednášek
 • přednostní ubytování na Campusu VŠFS

Studujte naši univerzitu!
Praha / Karlovy Vary / Most

Online přihláška  / od 1.1.2024 /

Pro přihlášku na akademický rok 2022/23 kontaktujte Informační centrum.

Studijní programy
/ Bakalářské a navazující magisterské studium /
Kontakty

DODDOD

Praha
Čtvrtek 18.1.2024 /od 16:00/
Čtvrtek 8.2.2024 /od 16:00/
Most
Čtvrtek 18.1.2024 /od 14:00/
Čtvrtek 8.2.2024 /od 14:00/
Karlovy Vary
Středa 17.1.2024 /od 14:00/
Středa 7.2.2024 /od 14:00/

ProgramProgram

 • Představení univerzity
 • Seznámení s akredit. studijními programy
 • Erasmus+ a zahraniční mobility
 • Přijímací řízení, stipendia a zázemí pro studenty
 • Prohlídka univerzity a nahlédnutí do výuky

Studijní programy v češtině

Bc.Mgr.Superbrands

Čemu vás naučíme:

 • řešení projektových a provozních úkolů na pozicích IT specialistů
 • projektování a správě informačních systémů a databází
 • tvorbě internetových aplikací a relačních databází
 • objektově orientovanému programování

Profilové předměty (Bc.)

 • Objektově orientované programování
 • Principy operačních systémů
 • Programování
 • Projektování informačních systémů
 • Systémy a modely
 • Úvod do databázových systémů

Profilové předměty (Mgr.)

 • Bezpečnost informačních systémů
 • Dobývání znalostí z databází
 • Simulace a modelování
 • Softwarové inženýrství
 • Strategie a řízení IS
 • Znalostní inženýrství

Kde se uplatníte:

 • správci sítí a databází, programátoři, testeři
 • manažerské pozice v IT
 • banky, pojišťovny, průmyslové a obchodní organizace
 • státní správa a samospráva, poradenské a vývojové firmy
 • soukromé podnikání jako majitelé IT firem
Bc.Ing.Ph.D.Studium v AJPh.D.Studium v AJSuperbrands

Čemu vás naučíme:

 • vědomostem z investičního a komerčního bankovnictví
 • základům bankovní regulace a dohledu
 • teorii a fungování moderních finančních trhů včetně jejich analýz
 • efektivní komunikaci s klientelou bankovních domů a finančních institucí

Profilové předměty (Bc.)

 • Finanční a investiční matematika
 • Investiční, komerční a centrální bankovnictví
 • Mikroekonomie a Makroekonomie
 • Podnikové finance a daně
 • Pojišťovnictví
 • Regulace a dohled nad finančními institucemi

Profilové předměty (Ing.)

 • Finanční investování
 • Finanční řízení podniku
 • Moderní bankovnictví
 • Oceňování podniků
 • Právo ve financích a finančních službách
 • Řízení rizik

Kde se uplatníte:

 • specialisté a manažeři bankovního sektoru
 • specialisté finančních oddělení v průmyslu a službách
 • státní správa a samospráva
 • finanční poradenství v komerční a podnikatelské sféře
 • pojišťovací zprostředkovatelé nebo likvidátoři pojistných událostí
Bc.Ing.Studium v AJStudium v AJSuperbrands

Čemu vás naučíme:

 • řídit podnik budoucnosti – i ten rodinný
 • sestavit a před investory vyargumentovat podnikatelský plán
 • flexibilní, dynamické a kreativní práci v týmu
 • využití trendových manažerských aplikací
 • podnikatelskému strategickému myšlení

Profilové předměty (Bc.)

 • Auditing
 • Business model
 • Manažerské minimum
 • Mezinárodní obchodní vztahy
 • Retail management
 • Specifika rodinného podnikání

Profilové předměty (Ing.)

 • Controlling, Řízení rizik
 • International business
 • Logistické systémy
 • Marketingové řízení podniku
 • Strategické řízení podniku, strategické řízení lidských zdrojů
 • Řízení inovací a změn

Kde se uplatníte:

 • střední a vyšší manažerské pozice podnikových útvarů (obchod vč. zahraničního, marketing, HR, controlling, logistika, finance, řízení rizik, kvalita atd.)
 • management rodinných podniků
 • v nadnárodních korporacích a holdingových strukturách
 • ve startupech, službách či neziskových organizacích
 • jako CEO své vlastní firmy
Bc.Mgr.Studium v AJStudium v AJSuperbrands

Čemu vás naučíme:

 • dovednostem pro působení v marketingovém, mediálním a reklamním průmyslu
 • moderním trendům v oblasti podpory prodeje, přímého marketingu
 • tvůrčí dovednosti v písemné a audiovizuální tvorbě v public relations
 • nejčastěji užívaným marketingovým technikám a postupům
 • efektivnímu využití sociálních medií v marketingové komunikaci

Profilové předměty (Bc.)

 • Marketing
 • Makroekonomie
 • Psychologie v marketingové komunikaci
 • Public Relations
 • Mikroekonomie
 • Sociologie

Profilové předměty (Mgr.)

 • Globální marketing
 • CSR reportování a média
 • Media a kultura
 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie
 • Psychologie zákaznického chování

Kde se uplatníte:

 • marketingové, PR a mediální agentury
 • podnikové útvary marketingu, vnějších vztahů a komunikace s veřejností
 • manažerské pozice v odborných médiích a zpravodajských serverech
 • obchodní a distribuční útvary vydavatelských domů
 • tiskoví mluvčí podniků a organizací státní správy
Bc.Mgr.Superbrands

Čemu vás naučíme:

 • teorii a praxi bezpečnostní problematiky a forenzních disciplín
 • základům trestního a ústavního práva, kriminologie a kriminalistiky
 • znalostem z ekonomických disciplín pro posouzení bezpečnostních jevů v podnikání
 • strategiím ochrany právních statků a ochrany veřejného pořádku v právním prostředí
 • orientaci v oblasti kybernetické kriminality a bezpečnosti, ochraně dat i uživatelů na národní i mezinárodní úrovni

Profilové předměty (Bc.)

 • Bezpečnostní studia
 • Teorie práva, trestní právo, ústavní právo a státověda
 • Správní a ústavní soudnictví
 • Ochrana osob, majetku informací a duševního vlastnictví
 • Vybrané problémy kriminologie
 • Hospodářská kriminalita

Profilové předměty (Mgr.)

 • Bezpečnostní vědy
 • Systém ochrany bezpečnosti v ČR
 • Dokazování v trestním řízení
 • Kriminalistika – teorie a metodologie
 • Počítačová kriminalita a informační bezpečnost
 • Probační a mediační služba

Kde se uplatníte:

 • státní správa, veřejná správa i soukromý sektor na pozicích bezpečnostních specialistů
 • podnikové útvary zajišťující problematiku bezpečnosti firmy
 • právní specialisté ve státní správě v oblasti práva, kriminalistiky a forenzních věd
 • veřejné instituce včetně vlády ČR při realizaci požadavků EU k zabezpečení plynulého, efektivního a bezpečného chodu každého úřadu
 • policisté, hasiči, strážníci, pracovníci bezpečnostních agentur a detektivních služeb
Bc.Mgr.Superbrands

Čemu vás naučíme:

 • základním znalostem trestního práva hmotného a procesního, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd
 • aplikaci potřebných právních předpisů s využitím poznatků oborově příslušných specializovaných oblastí
 • znalostem kriminalistických metod při zajišťování a vyhodnocování stop a vyšetřování trestných činů
 • kriminalistickým technikám (např. daktyloskopie, kriminalistická biologie, trasologie, kriminalistická balistika, písmoznalectví)

Profilové předměty (Bc.)

 • Kriminalistická metodika, taktika a technika
 • Forenzní psychologie
 • Psychologie a sociologie zločinu
 • Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika
 • Soudní lékařství
 • Trestní právo

Profilové předměty (Mgr.)

 • Bezpečnostní management a integrovaný záchranný systém
 • Dokazování v trestním řízení
 • Forenzní identifikace osob a věcí
 • Kriminalistika – teorie a metodologie
 • Počítačová kriminalita a informační bezpečnost
 • Řízená odborná praxe KR

Kde se uplatníte:

 • pozice kriminalisticko-právních specialistů a nižšího managementu
 • právní specialisté ve státní správě, s využitím znalostí z práva, kriminalistiky a forenzních věd
 • oblast bezpečnostní problematiky a soukromé bezpečnostní služby
 • policisté, hasiči, strážníci a pracovníci v bezpečnostních agenturách
Bc.Mgr.Superbrands

Čemu vás naučíme:

 • byznysu a právu
 • aplikaci práva v podnikatelské a obchodní praxi
 • podnikovému managementu
 • specifikům trestního práva ve vztahu k podnikatelské činnosti (hospodářská kriminalita)
 • moderním a novým trendům, které ovlivňují nebo se dotýkají právních aspektů podnikání
 • evropskoprávní dimenzi podnikání

Profilové předměty (Bc.)

 • Business model
 • Právo obchodních korporací
 • Manažerské minimum
 • Řízení podniku
 • Pracovní právo
 • Soukromé právo

Profilové předměty (Mgr.)

 • Controlling
 • Pracovní právo
 • Obchodní závazkové právo
 • Strategické řízení podniku

Kde se uplatníte:

 • manažerské pozice v podnicích a soukromých firmách
 • právní specialisté v bankách, veřejné správě a všude, kde se uplatní široké znalosti z oblasti práva občanského, finančního a trestního
 • tuzemské i zahraniční firmy zabývající se výrobou, obchodem či službami
 • právní odbory obchodních a výrobních firem i organizace poskytující služby
STUDUJTE NAŠI UNIVERZITU
online přihláška
(od 1.1.2024)

Studijní programy v angličtině

Ph.D.Ph.D.Superbrands

What will you learn?

 • The aim of the doctoral (PhD) program of Finance is to prepare graduates for mastering the general methodology of scientific work and to provide them with specialized knowledge, skills and abilities in the area of financial markets and financial institutions, which should result in their original creative practices and research, as well as regular publication activities. All this shall be reflected in an original and innovative dissertation thesis.
 • Standard period of PhD program is 3 years.

Profile compulsory subjects

 • Theory of Financial Markets and Analysis of FM Stability
 • Financial Institutions and FI Management
 • Quantitative Methods of Financial Analysis
 • Methods of Financial Risks Management
 • Macroeconomic Theory and Analysis
 • Methodology of Science

Elective Subjects

 • Derivative Hedging
 • International Financial Relations
 • Theory and Policy of Insurance
 • Theory of Corporate Finance and Controlling
 • Theory of Public Finance
 • Theory and Performance of Currency Policy
Bc.Ing.Superbrands

What will you learn?

 • Domestic and international corporate and business environment
 • Basics of accounting, corporate management, company marketing
 • Domestic and international business
 • Basics of legal and management skills required for your own private business and for launching start-ups
 • Effective work with information and modern presentation software

Profile subjects (Bc.)

 • Business Model
 • Macroeconomics
 • Microeconomics
 • Corporate Management

Profile subjects (Ing.)

 • Financial and Strategic Corporate Management
 • Management Economics
 • Macroeconomics
 • Marketing Corporate Management
 • Microeconomics
 • Controlling

What will your career options be?

 • Management positions in marketing, financial and corporate management
 • Banks, insurance companies, financial and investment sector
 • Business and production companies, organizations providing services, non-profit sector
 • Auditing, accounting companies
 • Domestic and international business
Bc.Mgr.Superbrands

What will you learn?

 • Skills required for jobs in marketing, media and advertising
 • Modern trends in the area of marketing support and direct marketing
 • Creative writing and audio-visual production in public relations
 • Most frequently used marketing techniques and procedures
 • Effective use of social media in marketing communication

Profile subjects (Bc.)

 • Macroeconomics
 • Marketing
 • Microeconomics
 • Psychology in Marketing Communication
 • Public Relations
 • Sociology

Profile subjects (Mgr.)

 • CSR Reporting and Media
 • Global Marketing
 • Macroeconomics
 • Media and Culture
 • Microeconomics
 • Sociology of Marketing Communication
 • Psychology of Customer Behaviour

What will your career options be?

 • Marketing, PR and media agencies
 • Corporate departments of marketing, external relations and communication with public
 • Management positions in specialised media and news servers
 • Sales and distribution departments publishing houses
 • Spokesperson in corporations or state administration organisations
Bc.Mgr.BSBAMBACity University

What will you learn?

 • internationally recognized American degree in cooperation with the City University of Seattle, USA
 • modern study program which effectively prepares you to manage real-life challenges in today´s volatile business world
 • you meet successful professionals from various sectors of industry who are willing to share their experience with you
 • you improve your English (the program is fully in English; in case of combination with your VŠFS program, you can study in Czech and English language together)
 • you increase your professional expertise through chosen specialization in the MBA program
 • you have an exclusive opportunity to spend a part of your studies at one of the City University of Seattle´s locations
 • you can decide to combine the American study program together with the VŠFS program – the unique connection of two study programs that are tailored in such a way in which the students gain the best of each
 • Do you have any questions? Contact us at mba@vsfs.cz

Profile subjects (BSBA, Bc. and BSBA)

 • Business Dynamics                    
 • Managing Organizational Systems and Complexity
 • Business Analytics for Decision Making            
 • Organizational Behavior and Leadership        
 • Artificial Intelligence (AI) Business Applications        
 • Strategic Management

Profile subjects (MBA, Mgr./Ing. and MBA)

 • Leadership, Influence, and Currency of Trust
 • Emerging Issues in Strategic Decision Making
 • Data-Driven Decision Making
 • Financial Reporting and Control
 • Design Thinking for Innovation
 • Global Political Economy

What will your career options be?

 • your own business development
 • middle and senior management positions in any company
 • national and multinational corporations
 • full accreditation of the study program ensures a full recognition of this American degree (student is awarded American diploma and degree; in case of combination of study program with the VŠFS program student is awarded both Czech and American diplomas and degrees)
STUDY OUR UNIVERSITY
online application
(from 1.1.2024)

školné

školné

Školné pro akademický rok 2023/24 (za semestr)

  Bc./Čj Mgr./Čj Ph.D./Čj Bc./Aj Mgr./Aj Ph.D./Aj
prezenční studium 31 500 Kč 34 000 Kč 37 000 Kč 46 500 Kč 48 000 Kč 49 000 Kč
kombinované studium 31 500 Kč 34 000 Kč 37 000 Kč -- -- 49 000 Kč

Kontakty

Estonská

Hlavní sídlo univerzity
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500, Praha 10
Tel: 210 088 800, 271 741 597
E-mail: info@vsfs.cz
www.vsfs.cz

map

Vltavská

Univerzitní knihovna
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Vltavská 12, Praha 5
Tel: 210 088 864
E-mail: knihovna@vsfs.cz
Webové stránky

map

Karlovy Vary

Studijní středisko Karlovy Vary
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel: 724 681 763, 357 070 081
E-mail: karlovyvary@vsfs.cz
Webové stránky

map

Most

Studijní středisko Most
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Pionýrů 2806, Most
Tel: 477 070 401
E-mail: most@vsfs.cz
Webové stránky

map

Více informací o studiu a přijímacím řízení najdete na webových stránkách školy. Pro vaše dotazy je také k dispozici Informační centrum VŠFS (Estonská 500, Praha 10).

Neváhejte nás kontaktovat!

Mgr. Vlasta Ditrichová, 210 088 844, 602 678 206, info@vsfs.cz, Ing. Denisa Zemancová, 210 088 827, 602 338 222, info@vsfs.cz

Napište nám, ozveme se vám!

povinná položka
povinná položka
povinná položka

* povinná položka