section

Studijní středisko Most

V akademickém roce 2024/2025 lze na středisku studovat níže uvedené programy v prezenční i kombinované formě:

  

Bakalářské studium

programtitulforma
 
Marketingová komunikace Bc.P
 
Bezpečnostně právní studia Bc.P+K

Navazující magisterské studium

programtitulforma
 
Nová média a marketingová komunikace Mgr.P
 
Bezpečnostně právní studia Mgr.P+K

P - prezenční studium,  K - kombinované studium

Kontakty na studijní středisko Most

Foto