section

KONFERENCE DOKTORANDŮ NA VŠFS 2021

Podle deníku The Times patří v k nejvlivnějším intelektuálním textům posledních šedesáti let práce Nassima Taleba Černá labuť – Následky vysoce nepravděpodobných událostí. Taleb zde pracuje s černou labutí jako metaforou nečekaných a těžko předvídatelných dějů, působící rozsáhlé a hluboké společenské změny. Bestseller amerického akademika a investičního poradce libanonského původu inspiruje k zásadním změnám moderního myšlení, poukazuje k neschopnosti lidské mysli predikce budoucích dějů a událostí, neporozumění příliš komplexní a neustále proměnlivé realitě, setrvačnosti myšlení a nepřipravenosti zvládat neočekávané situace a zlomové okamžiky. Žijeme v éře černých labutí. I během podzimu letošního roku nad našimi hlavami krouží labutě a všechny nemají jen bílou barvu. Krize na polsko-běloruské hranici, záplavy v jižním Súdánu postihují přes 700 tisíc lidí, v JAR je identifikována nová mutace SARS-COV – 2, pojmenovaná jako omikron, některé státy proto uzavírají své hranice… Svět zaznamenává i další události, Bitcoin se stává oficiální měnou Salvadoru, Pentagon zřizuje úřad pro UFO, v Německu dosahuje po 29 letech inflace rekordních 6 %, na Sibiři umírá při důlním neštěstí 51 osob. V Madridu probíhají protesty policistů, v Rotterdamu zase policisté rozhánějí střelbou tisíce nespokojených demonstrantů, násilím vyjadřujících  nesouhlas s epidemiologickými omezeními vlády. V prvních dvanácti listopadových dnech se v Glasgow koná 26. konference OSN o změně klimatu. V Praze se v  předposlední den konference COP 26 koná na Vysoké škole finanční a správní dne 11. listopadu 8. ročník Konference doktorandů. Téhož dne v Kapském Městě umírá v 85 letech Frederick Willem de Klerk, bývalý prezident JAR a nositel Nobelovy ceny míru… Vraťme se však do Prahy listopadových dní na Vysokou školu finanční a správní a zmiňovaný 8. ročník Konference doktorandů. V roce 2020 jsme při 7. ročníku on-line Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní vyslovili naději, že v roce 2021 při dalším ročníku této akademické události již nebudeme v exilu on-line virtuálního prostředí, ale setkáme se osobně bez digitálních platforem komunikačních propojení, umožňujících vzájemné sdílení vědeckých poznatků.
Letošní 8. ročník Konference doktorandů nakonec proběhl hybridní formou, neboť jsme stále ještě zůstali pod křídly jedné z jistě nejviditelnějších černých labutí  současnosti. Česko je v těchto dnech druhou covidem nejzasaženější zemí EU v počtu nově nakažených na 100 tisíc obyvatel.
Osobně jsem vděčný za to, že se v těchto nelehkých časech podařilo konferenci realizovat a nerezignovat na tuto významnou možnost každoročního vědeckého setkání doktorandů v prostorách naší univerzity. V letošním ročníku konference jsme zcela poprvé rozšířili záběr badatelského zájmu i do oblasti společenských věd se zaměřením na ekonomické a finanční efekty. Snad i proto jsme získali další zajímavé příspěvky například z oblasti mediálních studií, práva nebo vzdělávání odsouzených v českých věznicích s jejich implikacemi do světa financí a ekonomie. Kromě doktorandů z VŠFS jsme mohli přivítat, ať už osobně nebo prostřednictvím
MS Teams, doktorandy z VŠE, Ekonomické univerzity v Bratislavě a Fakulty masmediální komunikace Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě.
Sborník z 8. ročníku Konference doktorandů obsahuje 10 příspěvků, které prošly
anonymním recenzním řízením. Rád bych na tomto místě poděkoval nejen autorům za jejich příspěvky, ale i recenzentům za důkladné posouzení odborné kvality textů. Za pečlivou organizátorskou a redakční práci děkuji kolegyni Markétě Holendové z Odboru výzkumu a vývoje VŠFS a dále za revize textu patří poděkování Bc. Kamile Procházkové.

Konference byla finančně podpořena ze zdrojů účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum, poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky.

doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
prorektor pro výzkum a vývoj VŠFS
odborný garant konference

 

PDF Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021 - Prezentace v ýsledků společenskovědního v ýzkumu s ekonomickými a finančními efekt y ( 8 . ročník), 2.3 MB

PDF Pozvánka na konferenci 2021, 204 kB

 

Kontakty

Adresa pořadatele:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500, Praha 10, 101 00

Kontaktní e-mail:

konferencedoktorandu@vsfs.cz

Organizace:

Markéta Holendová, DiS.
777 364 207
marketa.holendova@vsfs.cz

Garant konference:

doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. 
210 088 817
ondrej.roubal@vsfs.cz

Foto