section

KONFERENCE DOKTORANDŮ NA VŠFS 2021

Dovolujeme si pozvat vás na 8. ročník Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní – prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními efekty. Konference je určena nejen doktorandům z Vysoké školy finanční a správní, ale i z dalších vysokých škol.

Konference se uskuteční dne 11. listopadu 2021 od 13:00 hodin již tradičně v aule č. E004 Vysoké školy finanční a správní (Estonská 500, Praha 10).

PDF Pozvánka na konferenci 2021, 188 kB

Podrobnější informace a pokyny pro autory naleznete ZDE.

PROGRAM

  • Zahájení garantem konference

  • Vystoupení účastníků

  • Coffee Break

  • Vystoupení účastníků

  • Ukončení konference
     

Registrace účastníků do 11. 10. 2021 ZDE

Z konference bude vydán recenzovaný sborník příspěvků s ISBN v tištěné i on-line podobě.

Vystupující účastníci konference obdrží elektronickou cestou certifikát o účasti.

Konference je podpořena z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutých VŠFS na rok 2021.

 

Kontakty

Adresa pořadatele:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500, Praha 10, 101 00

Kontaktní e-mail:

konferencedoktorandu@vsfs.cz

Organizace:

Markéta Holendová, DiS.
777 364 207
marketa.holendova@vsfs.cz

Garant konference:

doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. 
210 088 817
ondrej.roubal@vsfs.cz