section

Konference doktorandů 2019

Dne 19. června od 13 hodin se v prostorách Vysoké školy finanční a správní uskutečnil 6. ročník konference doktorandů s názvem Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Konference se zúčastnili  nejen doktorandi z Vysoké školy finanční a správní, ale také například z Vysoké školy ekonomicé v Praze, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a dalších.

Jako vždy se na vystoupení doktorandů se přišli podívat také někteří školitelé, členové oborové rady doktorského studia a další účastníci.

Z konference bude vydán recenzovaný sborník příspěvků s ISBN v tištěné i on-line podobě.

Konference je podpořena z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Přílohy