section

Univerzitní výzkumné centrum

Univerzitní výzkumné centrum bylo v rámci Vysoké školy finanční a správní založeno v říjnu 2015. Jeho hlavním posláním je zvyšovat kvalitu a relevanci výzkumné a publikační činnosti fakult a rozvíjet potenciál spolupráce na výzkumu s předními akademickými pracovišti v ČR i v zahraničí.

  • Podílí se na tvorbě a realizaci výzkumné strategie univerzity
  • Navrhuje a rozvíjí témata projektů základního a aplikovaného výzkumu
  • Realizuje pravidelné Projektové semináře, vytváří tak platformu kritické akademické diskuze k návrhům vědecko-výzkumných projektů fakult
  • Navrhuje a konzultuje personální složení výzkumných týmů, identifikuje a doporučuje možnosti společného mezifakultního (interdisciplinárního) výzkumu, realizuje odborné rozpravy a vnitřní oponentury návrhů projektů
  • Pravidelně realizuje vlastní empirická šetření studentské a absolventské populace, poskytuje komerční expertní analýzy a odborné konzultace v oblasti metodologie empirických výzkumů, sociologických a marketingových analýz, neuromarketingu, nabízí poradenské a konzultační činnosti v oboru kriminalistiky a forenzních disciplín
  • Empiricky sleduje kvalitu pedagogické práce a postoje studentů k obsahům a formám výuky 
  • Podporuje pedagogickou činnost v oblasti její názorné, prakticko-aplikační úrovně, zejména pak realizací projektu kriminalistických laboratoří a uplatněním materiálního vybavení přístrojové techniky neuromarketingového měření

Specializovaná výzkumná pracoviště

1) Laboratoř empirických studií
Vedoucí pracoviště: Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

2) Laboratoř neuromarketingu a marketingových analýz
Vedoucí pracoviště: Ing. Pavel Rosenlacher, Ph.D.

3) Laboratoř kriminalistiky a forenzních disciplín
Vedoucí pracoviště: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

4) Laboratoř interdisciplinárních projektů a strategických grantů
Vedoucí pracoviště: Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.