section

Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní je jedna z prvních soukromých univerzit v České republice. Na českém edukačním trhu působí více než 20 let a uchazečům o studium nabízí jednu z nejširších nabídek akreditovaných studijních programů ze všech soukromých vysokých škol.

Univerzita je součástí vícestupňového vzdělávacího systému pro všechny generace, tzv. Společenství škol, které kromě vysoké školy zahrnuje Kouzelné školy (mateřskou a základní školu), Gymnázium Kodaňská (víceleté gymnázium) i Univerzitu 3. věku.

Prostřednictvím vlastního nakladatelství vydává VŠFS mnoho odborných publikací a učebnic, jejich obsah pokrývá akreditované studijní programy. Zakoupit si je zájemci mohou v eshopu VŠFS. VŠFS vydává také vědecké časopisy ACTA VŠFS a Forenzní vědy, právo, kriminalistika.

Studentům VŠFS i veřejnosti je k dispozici Odborná knihovna prof. Mojmíra Helíska a Centrum knihovnických služeb. Moderně vybavené pracoviště má k dispozici knižní fond čítající desítky tisíc svazků, zahraniční i česká odborná periodika a přes 24 000 e-knih. Součástí centra je počítačová studovna.

Studium na VŠFS

Univerzita poskytuje všechny stupně vysokoškolského vzdělání: bakalářské (titul Bc.), navazující magisterské (titul Ing. a Mgr.) a doktorské (titul Ph.D.). Studovat lze obory s ekonomickou, správně právní, bezpečnostní tématikou, ale např. i aplikovanou informatiku, a to v prezenční nebo kombinované formě. Studijní střediska VŠFS najdete v Praze, Karlových Varech a Mostě, kde se dohromady vzdělává cca 3000 studentů. Díky praktickému pojetí výuky nemají její absolventi problém s uplatněním v profesním životě.

Koho láká zahraničí, může vycestovat v rámci programu Erasmus+ do jedné z mnoha partnerských univerzit. Studium v angličtině? Ano, i to je na VŠFS možné.

Ve spolupráci se City University of Seattle nabízíme také studium MBA a tzv. Global programy, které kombinují bakalářské studium s BSBA nebo magisterské studium s MBA.