section

KONFERENCE DOKTORANDŮ Na vysoké škole finanční a správní 2022

K významným intelektuálním textům posledních let, provokativně inspirujících ekonomické a sociologické směry myšlení, patří kniha Antifragilita Nassima Taleba. Zatímco v knize Černá labuť jsou Talebovy nekonvenční názory a postřehy v podstatě specifickou kritikou moderního myšlení, přehlížejícího velmi nepravděpodobné události a podléhajícího klamu iluzorní bezpečnosti, postavené na kvazi komplexních prediktivních analýzách, stává se antifragilita spíše optimistickým konceptem lidského potenciálu, zvládat bezprecedentní nejistotu
budoucích dějů a nepředvídatelných událostí života. Jde o nadějný scénář v podmínkách rizikového a rozkolísaného světa saturovaného nejistotou, v němž roste význam resilience jako formy odolnosti, adaptability a schopnosti regenerace v podobě nejen individuálních psychologicky ukotvených životních strategií, ale i schopnosti komplexních systémů (ekologických, sociálních, ekonomických…), zachovat životaschopnost, přizpůsobit se a obnovit se v různých stavech ohrožení či poškození a zabránit vlastnímu zhroucení.
Antifragilita není jen odkazem k samotné resilienci jako adaptivní strategii vzdoru nepříznivých sil, schopnosti překonávat krize, ale navíc tyto krize a destruktivní síly jejich úderu v době rostoucí nejistoty a nepředvídatelnosti, využívat k pozitivním efektům a celkovému prospěchu. Resilience se stává v éře „neviditelných rizik“ Ulricha Becka, „černých labutí“ Nassima Taleba nebo „tekuté modernity“ Zygmunta Baumana, klíčovým modelem života a mechanismem udržitelnosti komplexních systémů živého i neživého světa. Věk nerovnováhy a nejistoty se zřetelně projevuje v posledních letech. Migrační krize, koronavirová pandemie, válka na Ukrajině, energetická krize, ekonomická recese, inflace a v neposlední řadě klimatická
změna.
V roce 2021 jsme v době příprav a realizace 8. ročníku Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní a.s. prožívali zejména koronavirovou pandemii a netušili, že další černou labutí na obzoru bude invaze ruských vojsk na Ukrajinu. A nejen to. Rozkolísaný svět nabízí na přelomu října a listopadu 2022, tedy v době příprav letošního 9. ročníku Konference doktorandů i další události. Zemětřesení v Nepálu o síle 6,6 stupně, následuje zemětřesení v Tichomoří s intenzitou 7,1 stupně, pokračuje zemětřesení ve společnosti Twitter o síle Elona Muska. Nový majitel posílá emailem výpovědi přibližně 3 400 zaměstnanců, dalším zakazuje práci z domova. Meta propouští 11 000 zaměstnanců. V Belgii je generální stávka, v USA kongresové volby a Biden zvažuje další kandidaturu. V Egyptském letovisku Šarm aš-Šajch se koná 27. konference OSN o změně klimatu. Podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese nezadržitelně míříme do klimatického pekla. V Pákistánu je postřelen expremiér Chán, v Brazílii se stává prezidentem Lula di Silva. Ve finské vládní koalici se vede spor o práva Sámů. Hackeři napadli teleskop ALMA. V Indii zůstává po zřícení mostu 134 obětí.
V Iránu pokračují demonstrace, v Turecku dosahuje meziroční inflace 85 % a během října stoupla inflace v eurozóně k rekordním hodnotám. V části Berlína se opakují loňské spolkové volby. Růst ekonomiky v EU zpomalil. Schodek veřejných financí v ČR je 4,6 % a Pražanům zdraží teplo o 12 až 15 %.
V takto sociálně, ekonomicky a politicky rozkolísaných časech považuji vědecké
konference a další platformy akademických diskuzí a sdílení poznatků za mimořádně potřebné.
Jsem přesvědčen o tom, že i letošní 9. ročník Konference doktorandů na VŠFS inspiroval k myšlení a zpřístupnil nové horizonty poznání v sociálně ekonomické a finanční oblasti života společnosti. Podobně jako v minulém roce jsme i letos rozšířili tematický záběr příspěvků doktorandů do oblasti společenských věd, s důrazem na ekonomické a finanční souvislosti výzkumné orientace. Letošní ročník konference byl poprvé realizován ve dvou vědeckých sekcích. První sekce tradičně patřila českým a slovenským doktorandům. Přivítali jsme zde kolegy doktorandy nejen z VŠFS, ale i z IES FSV UK a PF UK. Druhá sekce patřila německým doktorandům VŠFS, vystupujících až na jednu výjimku online v prostředí MS Teams.
Sborník z 9. ročníku Konference doktorandů obsahuje 14 odborných příspěvků, které prošly anonymním recenzním řízením. Tematicky se zaměřují z větší části na oblasti finančního a bankovního sektoru, měnovou politiku, zajímavé jsou například i příspěvky k problému rizik syndromu vyhoření finančních manažerů, dopadů makroekonomického vývoje na úrokové sazby v eurozóně, využití záznamů o pohybu vozidel při správě daní nebo analýza statistických závislostí mezi hrubým domácím produktem a různými trhy pojištění v různých evropských zemích.
Rád bych na tomto místě poděkoval nejen autorům za jejich příspěvky, ale i recenzentům za důkladné posouzení odborné kvality textů. Poděkování patří rovněž moderátorům jednotlivých vědeckých sekcí, prorektorovi VŠFS doc. RNDr. Petrovi Budinskému, CSc., děkanovi FES VŠFS doc. JUDr. Ing. Otakarovi Schlossbergerovi, Ph.D. a vedoucí Katedry financí Ing. Evě Kostikov, Ph.D. Za pečlivou organizátorskou a redakční práci děkuji kolegyni Markétě Holendové z Odboru výzkum a vývoje VŠFS a dále za organizačně technickou podporu patří poděkování Bc. Kamile Procházkové.
Konference byla finančně podpořena ze zdrojů účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum, poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky.

doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
prorektor pro výzkum a vývoj VŠFS,
odborný garant konference 

PDF Sborník z konference, 6.6 MB

PDF Program Konference doktorandů na VŠFS 15. 11. 2022, 77 kB

PDF Pozvánka na Konferenci doktorandů na VŠFS 2022, 235 kB

Foto