section

KONFERENCE DOKTORANDŮ 2022

9. ročník Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2022
Prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními efekty

Jednací jazyky a příspěvky: čeština, slovenština, angličtina. 
Z konference bude vydán recenzovaný sborník příspěvků s ISBN (v tištěné a on-line podobě).

Bez registračního poplatku.

Termín a místo konání

Úterý 15. listopadu 2022, 13:00 hod. – 18:00 hod.
Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10 (vchod z ul. Kodaňská)

Program:

•    Zahájení
•    Anglická sekce
•    Coffee break
•    Česká sekce
•    Závěr

Registrace účastníků včetně názvu příspěvku a abstraktu do 13. října 2022. Zaslání příspěvků do 27. října 2022. 

Kontakty

Kontaktní e-mail: konferencedoktorandu@vsfs.cz
Garant konference: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. (ondrej.roubal@vsfs.cz)