section

Dlouhodobý (strategický) záměr

Strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2021+

PDF Strategický záměr VŠFS 2021+, 856 kB

PDF Plán realizace Strategického záměru VŠFS na rok 2023, 489 kB

PDF Plán realizace Strategického záměru VŠFS na rok 2022, 685 kB

PDF Plán realizace Strategického záměru VŠFS na rok 2021, 871 kB

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2016–2020

PDF Dlouhodobý záměr 2016-2020, 563 kB

PDF Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2016, 473 kB

PDF Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2017, 512 kB

PDF Plán realizace dlouhodobého záměru pro rok 2018, 501 kB

 Plán realizace dlouhodobého záměru pro rok 2019 , 509 kB

PDF Plán realizace dlouhodobého záměru pro rok 2020, 571 kB

PDF Rámec strategie výzkumné činnosti pro rok 2020, 222 kB

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011–2015

PDF Dlouhodobý záměr 2011-2015, 182 kB

PDF Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2011, 125 kB

PDF Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2012, 64 kB

PDF Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2013, 160 kB

PDF Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2014, 106 kB

PDF Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2015, 420 kB