section

GDPR

Pověřenec osobních údajů
Mgr. Bc. Vladimír Oliberius, Ph.D.
spojení: oli.poverenec@volny.cz