section

Rok 2020

PDF Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: Recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2020), 2.9 MB

PDF Balcar Vladimír - Institut nespolehlivého plátce DPH v kombinaci s ručením za DPH z pohledu práva Evropské unie, 6.3 MB

PDF Burianová Olga - Identifikace rizik ohrožení inkasa DPH podvodným jednáním plátců DPH v ČR, 6.8 MB

PDF Douša Milan - Vztahová komparace vybraných programů rozvoje obcí v České republice s důrazem na rozvoj cestovního ruchu, 6.4 MB

PDF Hájek Jan - Měla by Česká republika a Slovenská republika uvažovat o zrušení samostatného pojistného na sociální zabezpečení?, 7.4 MB

PDF Chlumská Zuzana - Finanční gramotnost OSVČ v souvislosti s COVID-19, 3.8 MB

PDF Krausová Dagmar - Vzdělávání osob v oblasti ICT ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho finanční aspekty, 4.7 MB

PDF Mikulášková Běla, Batelková Kateřina, Malinková Ivana - Povinnost vykazování nefinančních informací v České republice, 8.8 MB

PDF Papoušková Květa - Analysis of road freight transport in the Czech Republic, 12.4 MB

PDF Procházka Petr - Analysis of stakeholder comments on OECD/G20 BEPS action plan, 18.2 MB

PDF Ptáček Ondřej - Taylorovo pravidlo a zombifikace firem v eurozóně, 9.8 MB

PDF Štulíř Viliam - Vztah vývoje hospodářského cyklu a hospodářské kriminality, 5.2 MB