section

Rok 2022

 

PDF Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2022: prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními efekty (9. ročník) = Doctoral Students Conference at the University of Finance and Administration 2022: presentation , 6.6 MB

PDF Tobias Bücher - Impact on Commercial Bank’s Liquidity Risks caused by ECB’s Negative Interest Rate Policy, 771 kB

PDF Benedikt Frank - Current results: Empirical evaluation of the risk of burnout among professionals working in the financial sector, 509 kB

PDF Alexander Hütteroth - Correlation between the Fed Pandemic Policy and the S&P 500 Technology Sector Performance, 1.5 MB

PDF Robert Laskowski - Is Amazon exploiting its dominant market position at Corona times? Evidence from office supplies and Stationery in Germany, 995 k

PDF Ondřej Málek - Využití záznamů o pohybu vozidel při správě daní, 3.3 MB

PDF Azra Muratovic - Euro area and its Banking Sector: Perspectives of long term Development, 523 kB

PDF Michael Pirgmann - Could CBDC be a threat to Monetary Policy?, 564 kB

PDF Ondřej Ptáček - Dopad makroekonomického vývoje let 2020–2021 na žádoucí úrokové míry v eurozóně podle Taylorova pravidla, 3.7 MB

PDF Bastian Schulz - The evolution from traditional finance to behavioral finance , 2.3 MB

PDF Jiří Slanina - Analýza statistických závislostí mezi hrubým domácím produktem a mezi trhy autopojištění, pojištění majetku a pojištění odpovědnosti u vybraných evropských zemí, 2.6 MB

PDF Moritz Sohns - Utility indifference pricing in the Heston model: pricing, hedging and shortcomings, 1.3 MB

PDF Katrin Steyer - Public finances in Germany since 2010 – Analysis of the debt ratio, 1 MB

PDF Dennis C. Tale - A comparison of the pension systems of Germany and Austria, 1.6 MB

PDF Jan Vogt - Peculiarities in Accounting: The difficulties between recording past transactions and forward looking estimates and the transmission of value through IFRS balance sheets, 1.6 MB