section

Evropský sociální fond   Středočeský kraj česká vlaječka  Vysoká škola finanční a správní

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Vytvoření modularizovaného vzdělávacího programu pro interní auditory

Hlavním záměrem projektu je vytvoření modularizovaného vzdělávacího program pro interní auditory ve veřejné správě dle specifických potřeb cílových skupin za účelem posílení personálních a odborných kapacit schopných vykonávat činnosti interního auditu.

Uspořádání vzdělávacího programu do modulů, tj. do studijních jednotek, které lze studovat samostatně, usnadňuje přístup ke vzdělávání, umožňuje jeho průchodnost a reflektuje specifické potřeby cílových skupin. Modularizovaný vzdělávací program nenutí zájemce o vzdělávání, který má již hlubší znalosti dané problematiky účastnit se vzdělávacího procesu od začátku, ale umožňuje mu do něj vstoupit na úrovni, které odpovídá jeho dosavadním znalostem.

Základním východiskem projektu je identifikace vzdělávacích potřeb, na jejichž základě budou vytvořeny vzdělávací moduly charakterizované učebním plánem, metodou studia a kompetencemi absolventů. Cílem projektu je zlepšit přístup k dalšímu vzdělávání, a to vytvořením i distanční formy daného vzdělávacího programu za využití e-learningu. E-learningové kurzy budou přístupné on-line na výukovém portálu.

Budou vytvořeny metodické materiály, učební pomůcky, případové studie a zkušební testy, které budou uspořádány v databance, a to i v elektronické podobě.

V přípravné fázi proběhnou 3 informační semináře, jejichž prostřednictvím budou moci zástupci cílových skupin ovlivnit podobu vzdělávacích modulů tak, aby odpovídaly co nejvíce praxi.

V rámci pilotního ověření vzdělávacího programu bude proškoleno minimálně 75 zástupců cílové skupiny.

Po ukončení vzdělávacího programu či jednotlivých modulů účastník obdrží certifikát o absolvování daného bloku či celého celku.

Na závěr projektu bude uspořádána konference o výsledcích projektu a využití jeho výstupu v budoucnu, včetně dalších regionů. Na základě výsledků pilotního ověření bude provedena korekce vzdělávacích modulů a souvisejících materiálu a bude vytvořena příručka dobré praxe.