section

 VSFS        Czech Coal Group

Vybavení interaktivní učebny

Program:

Spolužití 2009

Doba trvání projektu:

21. 10. 2009 - 31. 12. 2010

Odborný garant projektu za VŠFS, o.p.s.:

Ing. Josef Švec, PaedDr. Václav Netolický

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na zkvalitnění multimediální podpory vzdělávacích aktivit studijního střediska Most, instalací interaktivní tabule SMART Board, kterou díky prostředkům získaným v rámci programu Spolužití 2009 – VZDĚLÁVÁNÍ sponzorsky poskytne společnost Vršanská uhelná a.s.