section

loga

Tréning lektorů zaměřených na práci se starší střední generací

Operační program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Datum zahájení projektu:

01. 12. 2010

Předpokládané ukončení projektu:

31. 03. 2013

Příjemce projektu:

SŠ Řezbářská Tovačov www.sstovacov.cz

Postavení VŠFS v projektu:

VŠFS je partnerem projektu

Odkaz na webové stránky projektu:

www.sstovacov.cz, záložka projekt ANDY

O projektu

Projekt je zaměřen na tréning lektorů a pedagogických pracovníkům, kteří pracují se starší střední generací. Lektoři a pedagogové by měli po jeho absolvování být schopni pracovat na vysoké profesionální úrovni s posluchači starší střední generace. Projekt je realizován v Olomouckém kraji.

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření vzdělávacího programu, který umožní lektorům bezproblémově pracovat s lidmi starší střední generace a poskytne jim metodiku pro výuku nových gramotností. Dalšími cíli projektu jsou:

 • podpořit kvalitu nabízených služeb v oblasti dalšího vzdělávání Olomouckého kraje a posílit informovanost o nabídce dalšího vzdělávání
 • vytvoření webových stránek projektu, které budou k dispozici odborné veřejnosti a budou poskytovat informace o projektu, ale především informace o dalším vzdělávání poskytované školami Olomouckého kraje, jejichž lektoři budou do programu zapojeni
 • tvorba e-learningového programu a e-learningových studijních opor
 • sestavení a vydání Kapesního výkladového slovníku moderních pojmů

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří lektoři institucí dalšího vzdělávání a pedagogičtí pracovníci středních škol v roli lektorů z Olomouckého kraje. Absolventi vzdělávacích modulů budou disponovat znalostmi a dovednostmi, které jsou zásadní pro úspěšnou práci lektora.

Klíčové aktivity projektu

 1. Příprava vzdělávacího programu
 2. Příprava studijní E-L podpory
 3. Sestavení a vydání kapesního výkladového slovníku moderních pojmů
 4. Příprava, realizace a vyhodnocení pilotního běhu VP
 5. Příprava, realizace a vyhodnocení druhého běhu VP
 6. Odborné semináře

Vzdělávací program

 • Transakční analýza
 • Syndrom vyhoření
 • Základy lektorské práce se starší střední generací
 • Mezigenerační komunikace a spolupráce
 • Sociální sítě a elektronické a komunikační systémy
 • Práce s moderní didaktickou technikou
 • E-learning z pohledu lektora a studenta
 • Motivace účastníků dalšího vzdělávání a hodnocení výsledků práce dospělých účastníků dalšího vzdělávání
 • Nové gramotnosti
  • občanská gramotnost
  • ekonomická gramotnost
  • informační gramotnost
  • gramotnost udržitelného rozvoje

Místo realizace vzdělávacího programu

Vzdělávací akce budou probíhat ve vybraných školících prostorách v Olomouci.

Přihláška

Přihlášku lze vyplnit přes SŠ Řezbářská Tovačov – www.sstovacov.cz , záložka projekt ANDY.