section

Evropský sociální fond   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy česká vlaječka  Vysoká škola finanční a správní

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Program EQUAL

Cíle projektu

Projekt Zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením je významným příspěvkem k řešení problému vysoké nezaměstnanosti občanů se zdravotním postižením. Zájemci o práci musejí překonávat mnoho překážek objektivního i subjektivního charakteru. Jejich šance na uplatnění podstatně vzrůstají poznáním svých skutečných schopností, cílevědomou přípravou na jednání s úřady, zaměstnavateli, ale také osobním rozvojem a zvyšováním kvalifikace. Hlavním cílem je proto hledání a ověřováním metod celoživotního vzdělávání, které zvýší adaptabilitu osob se zdravotním postižením na trh práce a usnadní získat jim zaměstnání. Kurz umožňuje posoudit schopnosti každého uchazeče a vybrat si čtyři předměty, které může po dobu asi jednoho roku zdarma studovat.

Projekt Zvyšování adaptability občanů se zdravotním postižením vychází z iniciativy Společenství Equal a je podporován Evropským sociálním fondem i Českou republikou.

Celé vzdělávání je účastníkům poskytováno zdarma, včetně ubytování, občerstvení a příspěvků na veřejnou hromadnou dopravu.

Projekt je zaměřen zejména na dlouhodobě nezaměstnané občany se zdravotním postižením ve čtyřech vybraných krajích České republiky, ve Středočeském, Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraj. Po úspěšné realizaci bude možné získané zkušenosti použít také v dalších regionech České republiky.

Přihláška

V současné době není online přihlašování možné.

V případě zájmu kontaktujte prosím přímo svého krajského garanta: