section

Loga projektu

EQUIP - OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO EKONOMIKU ZNALOSTÍ

projekt rozvoje e-learningu na Vysoké škole finanční a správní

Název operačního programu:

Operační program Praha Adaptabilita

O projektu

Cílem projektu Otevřené vzdělávání pro ekonomiku znalostí je uvést do praxe ucelenou koncepci e-learningové podpory kombinovaného studia na Vysoké škole finanční a správní a zajistit její realizaci po stránce technologické, organizační, obsahové, metodické, výzkumné, informační, personální a finanční.

Podstatou projektu je vybudování efektivního systému tvorby, výuky a hodnocení e-learningových kurzů pomocí školního informačního systému. E-learningové kurzy tvoří pedagogové nebo jejich týmy na základě koncepčně propracovaných scénářů výukového obsahu, s ohledem na metodické principy e-learningu a profil vzdělávacího programu VŠFS. Kurzy jsou pravidelně hodnoceny a aktualizovány podle potřeb studentů, regionu Prahy, evropských univerzitních standardů a globálního trhu práce. Projekt klade důraz na otevřený přístup ke vzdělání a informačním zdrojům a na rozvoj praktických a univerzálně přenosných kompetencí napříč obory kombinovaného studia na VŠFS. Počítá s širokým využitím moderních komunikačních technologií a nových multimediálních a interaktivních metod výuky v řízeném sebevzdělávání.

Projekt e-learningu je odpovědí na rostoucí počet studentů kombinovaného studia a jejich naléhavou potřebu skloubit vzdělávání s náročnými požadavky zaměstnání a rodiny, kterou nelze pokrýt pouze zvyšováním objemu kontaktní výuky. Cílovou skupinu projektu tvoří dospělí pracovně vytížení studenti z regionu Prahy, převážně mladšího středního věku, ženy, matky s dětmi, zdravotně a geograficky znevýhodnění a dále pedagogové VŠFS, kteří si prostřednictvím projektu osvojují nové metody e-learningové výuky a zvyšují své IT kompetence.

Doba realizace projektu:

1. 11. 2008 – 30. 4. 2011

 

Praha a EU: Investujeme do Vaší budoucnosti
Evropský sociální fond