Zprávy z Vysoké školy finanční a správní:

 

celý text...
14.02.2017  Dne 7. března 2017 od 15:00 hodin se na VŠFS uskuteční seminář prof. Ing. Jaroslava Vostatka, CSc. na téma Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu s následnou diskusí.

celý text...
31.01.2017  !!!NOVÝ TERMÍN!!! V úterý 21. února 2017 budou při slavnostním zasedání vědecké rady univerzity uděleny medaile za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělanosti prof. Ing. Lubomíru Cyhelskému, DrSc., doc. Ing. Vladislavu Pavlátovi, CSc., a prof. Ing. Františku Zichovi, DrSc. Medaile za zásluhy uděluje rektorka Vysoké školy finanční a správní po projednání vědeckou radou.

celý text...
30.01.2017  Celkem 58 studentů – seniorů (z celkových 63) převzalo 26. ledna 2017 osvědčení o absolvování pátého semestru tříletého cyklu studia pro seniory – Univerzity 3. věku, kterou realizuje Vysoká škola finanční a správní ve studijním středisku Karlovy Vary.

celý text...
23.01.2017  Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se v hale Tatranu Střešovice uskutečnil již 4. ročník florbalového turnaje pro střední školy, který pořádá naše univerzita.
   foto   Celý text

celý text...
13.01.2017  První lednovou sobotu 7. ledna 2017 se konal další ročník reprezentačního plesu Vysoké školy finanční a správní a Bankovní akademie opět v Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Vyvrcholením atraktivního večera bylo vystoupení populární Ewy Farné, ale skvělou atmosféru mělo i vystoupení Petra Vondráčka a jeho kapely Lokomotiva.
   foto   Celý text

celý text...
10.01.2017  Kniha Konfrontace hodnot v pozdní modernitě se zabývá působením modernizačních a globalizačních trendů na hodnotové orientace, normy a klíčové aspekty životního způsobu české a hlučínské populace v evropském kontextu. Zaměřena je především na projevy modernizace dotýkající se hodnotové orientace obyvatel a způsobu jejich myšlení ve vztahu k sekularizaci současné společnosti, uspořádání mezilidských vztahů v rodině, podobě sociálního kapitálu a proměnám způsobu života.

celý text...
02.01.2017  S logem ISIC se studenti naší univerzity mohou setkat nejenom na své kartě, ale i v souvislosti s mezinárodní soutěží Global Management Challenge, kterou VŠFS letos pořádá již po šesté. ISIC je totiž jedním z akademických partnerů této výjimečné akce, ve které převážně studentské týmy soutěží v oblasti simulace strategie řízení společnosti.