section

Aktuality

 • Aktuální informace o projektu najdete na projektovém portálu www.firmananecisto.cz
 • V měsících červen až srpen 2013 budou probíhat v Mostě i v Pardubicích expertní semináře pro absolventy pilotního běhu projektu. Semináře budou zaměřeny na oblasti, které absolventi kurzu vyhodnotili jako nejpotřebnější pro jejich začínající podnikatelské aktivity.
 • Dne 25. 6. 2013 se uskuteční na VŠFS v Praze porada celého realizačního týmu projektu Fiktivní firmy pro 50+. Jedním ze zásadních bodů jednání bude příprava „Portálu projektu Firma nanečisto“, jehož hlavním posláním bude prezentace a propagace nového typu dalšího vzdělávání.
 • Připravuje se informačně-odborný seminář pro osoby, které jsou v současnosti vedeny na Úřadu práce v Mostě. Jeho cílem bude motivovat posluchače k jejich účasti na dalším běhu kurzů „Firma na nečisto“, které budou zahájeny na konci října 2013 v prostorách Vysoké školy finanční a správní v Mostě. Předpokládaný termín semináře je 8. 8. 2013. Další informace na www.firmananecisto.cz .
 • Dne 5. 6. 2013 se uskutečnil v Praze 2. workshop věnovaný Portálu projektu. Portál ponese název Firma nanečisto, bude dvojjazyčný (ČJ a AJ) a bude k dispozici široké veřejnosti. Předpokládáme jeho plné spuštění v polovině července 2013.
 • V současné době (květen – srpen 2013) probíhají v Mostě a v Pardubicích expertní semináře určené pro absolventy pilotních kurzů „Fiktivní firma“. Celkem se jedná o 14 akcí. Expertní semináře jsou zaměřeny na prohloubení a rozšíření znalostí získaných v průběhu kurzů.
 • Dne 10. 4. 2013 se konal v prostorách Univerzity Pardubice odborný seminář, který byl zaměřen na předání zkušeností s realizací fiktivních firem zaměstnancům Úřadu práce v Pardubicích a pracovníkům UP.
 • V pořadí 3. Řídící výbor projektu se konal dne 5. 4. 2013 ve VŠFS, Estonská 500, Praha 10.
 • Závěrečné setkání s absolventy mosteckého pilotního kurzu Fiktivních firem 50+ se uskutečnilo dne 3. dubna 2013. Kurz úspěšně absolvovalo celkem 23 osob.
 • Dne 23. 3. 2013 byl slavnostně ukončen pilotní kurz FIKTIVNÍCH FIREM 50+ , který od listopadu 2012 byl realizován v Pardubicích. Kurz úspěšně ukončilo 17 osob.
 • Ve dnech 29. až 21. 3. 2013 se představilo celkem šest firem z našeho projektu na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem, který se konal na Pražském výstavišti. Jednalo se o firmy CA HAPPY, TOPIN, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a SPOKOJENÁ RODINA z Mostu a firmy PESIPA a BERTÍK z Pardubic.
  Pohled na centrální stánek projektu na MVFF, Praha 2013

  Pohled na centrální stánek projektu na MVFF, Praha 2013

 • Dne 12. 12. 2012 se uskutečnil první workshop projektu, který byl zaměřen zejména na dotvoření portálu projektu, který se v následujících měsících stane platformou sítě institucí sdílejících zájem o realizaci fiktivních firem v oblasti dalšího vzdělávání.

 • Dne 28. 11. 2012 byl na VŠFS v Mostě slavnostně zahájen první běh kurzů „Firma nanečisto“. Zahájení se zúčastnili jak zástupci VŠFS, tak i zástupce mosteckého úřadu práce.

 • Dne 24. 11. 2012 byl v prostorách Univerzity Pardubice slavnostně zahájen první běh kurzů „Firma nanečisto“.

 • Dne 20. 11. 2012 navštívili zástupci realizačního týmu projektu Mezinárodní veletrh fiktivních firem, který se každoročně koná v Mannheimu.

 • Dne 3. 9. 2012 se konala pracovní porada v IRER, a to v za účasti obou českých partnerů. Jednalo se zejména o formě a obsahu propagace a popularizace projektu (jedna z povinných klíčových aktivit projektu).

 • Dne 16. 8. 2012 se v prostorách VŠFS Most konala porada realizačního týmu projektu. Diskutovalo se zejména o formě náboru cílové skupiny do jednotlivých vzdělávacích kurzů a o předpokládaném průběhu jednotlivých vzdělávacích akcí. Byl schválen harmonogram výuky jak v Pardubicích, tak v Mostě. Diskuse probíhala za účasti zástupce Úřadu práce v Mostě.

 • Ve dnech 11. a 12. 7. 2012 se uskutečnila návštěva zástupců VŠFS ve Štátnem inštitútu odborného vzdělavania v Bratislavě, který je jedním ze dvou zahraničních partnerů projektu. Jejím cílem bylo detailní představení projektu a předání zkušeností s realizací vzdělávacích kurzů zaměřených na osoby, které mají zájem podnikat.
 • Dne 14. 6. 2012 proběhla pracovní porada s německým partnerem v Žitavě Internationales Hochschulinstitut Zittau za účelem transferu jeho zkušeností s metodou fiktivních firem.
 • Dne 7. 6. 2012 proběhlo pracovní jednání projektového týmu v Pardubicích s cílem definovat zaměření lektorů a expertů při výuce fiktivní firmy.
 • Dne 25. 5. 2012 byla podepsána partnerská smlouva mezi VŠFS a IRER
 • Dne 14. 5. 2012 se uskutečnila druhá pracovní porada zástupců VŠFS a IRER. Cílem setkání bylo vytvoření finální podoby partnerské smlouvy mezi VŠFS a IRER a dále stanovení termínů dalších společných akcí (pracovní cesta do Žitavy a Bratislavy).
 • Dne 5. 4. 2012 proběhlo jednání projektového týmu v Mostě s cílem definovat postavení mosteckého studijního střediska VŠFS v projektu.
 • Dne 2. 4. 2012 proběhlo první oficiální pracovní jednání členů realizačního týmu projektu Fiktivní firmy pro 50+. Jeho cílem bylo ujasnění si kompetencí členů realizačního týmu a stanovení základních parametrů partnerských smluv.