section


loga


 

Další vzdělávání zaměřené na prodloužení horizontu dobrovolného produktivního uplatnění člověka na profesních trzích (Horizont 50+)

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0142

 

Hlavní cíl

Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání zaměřeného na rozvoj kompetencí starších osob, které VŠFS poskytuje ve svém rámcovém Programu celoživotního učení.

Dílčí cíle

Vytvořit vzdělávací program pro střední a vyšší management ve věku od 50 do 64 let, který bude zaměřen na ty oblasti, jejichž zvládnutí je základem pro další úspěšnou práci a udržení si (či zvýšení) konkurenceschopnosti nejen na trhu práce, ale i ve svém podniku či ve své instituci.

Vytvořit E-learning jako doprovodný studijní nástroj, který bude poskytovat účastníkům další relevantní informace vedoucí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Pilotně ověřit efektivitu vyvinutého vzdělávacího programu a E-learningu.

Cílovou skupinou jsou lidé ve věku 50 až 64 let, kteří pracují v pozicích středního a vyššího managementu.

 

Doba realizace projektu: 1. ledna 2014 - 31. prosince 2014

Doba udržitelnosti projektu: prosinec 2016