section

    
 

 

 

Informační středisko EUROPE DIRECT Most

Doba trvání projektu:

5/2007 - trvá

Aktuální verze „Nová generace Europe Direct 2021-2025“

Postavení VŠFS v projektu:

Hostitelská organizace

Poskytovatel grantu:

Evropská komise – Generální ředitelství pro komunikaci (DG COMM)

Odborný garant projektu za VŠFS:

Ing. Josef Švec

Vedoucí střediska:

PaedDr. Václav Netolický

Kontaktní údaje:

Adresa: EUROPE DIRECT Most,
Vysoká škola finanční a správní, a.s.,
Ulice Pionýrů 2806, 434 01 Most
Telefon: (+420) 477 070 415
E-mail: most@europe-direct.cz
Mapa: on-line mapka
WWW: www.europedirect.cz

Stručný obsah:

Hlavním posláním EUROPE DIRECT Most (dále ED Most) je zajištění aktuálního informačního systému v oblasti evropských hodnot, práva EU a evropských svobod s umožněním přístupu k databázím Evropské unie pro širokou veřejnost především v Ústeckém kraji. Cílovou skupinu tvoří především žáci a studenti základních, středních a vysokých škol, senioři navštěvující Univerzitu 3. věku, subjekty územní samosprávy i státní správy, podnikatelé, vědecká pracoviště působící ve vymezeném regionu i individuální zájemci o problematiku EU. VŠFS získala grant na zřízení střediska na základě výběrového řízení vyhlášeného Zastoupením Evropské komise v České republice.

Aktuálně se jedná o zařazení do celoevropské sítě  „Nové generace Europe Direct 2021-2025“, díky úspěšnému projektu, který VŠFS v pozici hostitelské organizace pro toto období předložila. V rámci sítě NG ED existuje v rámci Evropské unie v současnosti cca 500 informačních center, na území ČR se ED Most řadí mezi 13 subjektů tohoto typu.

Cíle projektu:

Hlavním cílem střediska ED Most pro období 2021-2025 je aktivní zapojení do Konference o budoucnosti Evropy, která představuje otevřenou a inkluzivní formu poradní demokracie, která nemá v dějinách obdoby. Jejím cílem je dát lidem ze všech oblastí života v celé Evropě větší prostor k vyjádření svých očekávání od Evropské unie, která by poté měla usměrňovat budoucí orientaci a tvorbu politik EU.
Aktivity střediska ED Most směřující k naplnění výše uvedeného cíle lze shrnout do následujících bodů:

  • informační služby, odpovědi na dotazy týkající se vztahů občanů regionu a institucí EU (práce a studium v jiné členské zemi, práva a povinnosti občanů EU, svoboda pohybu zboží, služeb atd.) – lze využít osobní návštěvu střediska, telefon, e-mail, sociální sítě;
  • poskytování aktuálních informačních a studijních materiálů týkajících se různých evropských politik a specificky zaměřených oblastí – díky přímému napojení na vydavatelství Publications Office of the European Union v Lucemburku, můžeme poskytnout požadované publikace v tištěné i pdf. verzi;
  • pořádání přednášek, besed a soutěží na aktuální téma EU pro školy všech stupňů, UNI 3 i širokou veřejnost – tyto aktivity lze realizovat v prostorách hostitelské organizace na studijním středisku VŠFS Most, ve třídách žadatele nebo formou online;
  • pro studenty a pedagogy VŠFS (ale i jiných vzdělávacích subjektů) vytvářet odborné zázemí pro studium problematiky EU, při tvorbě studentských prací všech typů i vědeckých aktivitách pedagogů – s využitím všech výše uvedených informačních kanálů;
  • poskytnutí pomoci při získávání stáží v evropských institucích pro zájemce z řad studentů VŠFS i jiných škol v regionu – poskytování potřebných kontaktů i prezentace aktuálních výzev;
  • aktivní zapojování ED Most do veřejných diskusí pořádaných Evropskou komisí nebo jejími DG, zvláště v otázkách týkajících se života v Ústeckém kraji.