section

Evropský sociální fond     MČ Praha 10    S - COMP Centre CZ 

 Cross Czech česká vlaječka Vysoká škola finanční a správní

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

E-learningový vzdělávací program pro další vzdělání pracovníků ve veřejné správě.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům veřejné správy komplex znalostí, potřebných a usnadňujících efektivní práci ve veřejné správě. Pro specifickou oblast veřejné správy přináší program tři stupně oblastí e-learningového vzdělání. Vzdělávací program je strukturován podle kariérních plánů zaměstnanců, obsahuje samostatné výukové moduly zaměřené na obecné i úzce specifické vzdělání.

V rámci 2 výzvy JPD3 byl podán projekt na vzdělávací program pro další vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. V prosinci 2005 byl projekt akceptován a vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace pod označením JPD3/152. Městská část Praha 10 získala dotaci ve výši 5,5 mil Kč. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Státním rozpočtem ČR a Rozpočtem hl.m. Prahy.

V pilotní části projektu se bude školit 100 zaměstnanců Úřadu MČ Praha 10. Kursy budou realizovány v technologickém prostředí systému (prostřednictvím platformy) Microsoft Class Server. Pilotního ověření e-learningových kursů se zúčastní 100 pracovníků úřadu. Po jeho ukončení a zahrnutí připomínek budou kursy k dispozici také dalším městským částem či institucím veřejné správy v Praze. V rámci projektu bude vyškoleno 10 managerů, kteří budou v pilotní fázi projektu i po jeho ukončení vystupovat jako e-learningoví pedagogové. Budou tedy hodnotit práci studentů, obsluhovat e-learnignový systém Microsoft Class Server a komunikovat se studenty.

Projekt podpořený Evropskou unií umožní vytvořit a ověřit vzdělávací e-learnignové kursy v několika nových výukových oblastech s mnoha tématy. Tato témata budou rozčleněna do 3 kategorií a to Basic, Standard a Nadstandard. Část bude zaměřena na Manažerské znalosti a dovednosti, Řízení informací ve veřejné správě, Sociální zabezpečení a služby, Územní rozvoj a další.