section

loga

Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznávání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním

Název operačního programu:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba trvání projektu:

1. března 2010 – 30. listopadu 2012

Postavení VŠFS v projektu:

VŠFS je jedním z partnerů

Žadatel:

Poradenství/Consultancy Tis Praha s. r. o.

Odkaz na webové stránky projektu:
www.tis-praha.cz/cz/resene-projekty/vzdelavani-krizovych-poradcu

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Partneři:

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR (správců majetku, likvidátorů, správců konkurzních a vyrovnávacích podstat), Praha

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Odborný garant projektu za VŠFS:

Ing. Josef Švec

Stručný obsah:

Příprava lektorů vzdělávání krizových poradců, likvidátorů a insolvenčních správců. Příprava celoživotního vzdělávání krizových poradců, insolvenčních správců a likvidátorů kombinovanou formou vč. využití možností e-learningu. Pilotní ověření vzdělávání skupiny lektorů a skupiny krizových poradců. Příprava akreditace obou vzdělávacích programů.

Zaměření nového vzdělávacího programu zohlední místní specifika i mezinárodní zkušenosti:

  1. Základy krizového řízení, rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním resp. zadlužením fyzických osob, prevence insolvence s vazbou na ekonomický rozvoj a jeho cyklický charakter,
  2. Způsoby řešení úpadku (krizový plán – sanace – reorganizace, osobní úpadek, likvidace, insolvenční řízení),
  3. Psychologické a sociologické aspekty výkonu funkce krizového poradce, likvidátora a insolventního správce,
  4. Jazyková příprava (odborná) pro mezinárodní insolvenci,
  5. Využití ICT pro zvýšení informovanosti při výkonu krizových poradců, likvidátorů a insolvenčních správců.

Cíle projektu:

Cílem projektu je připravit a pilotně ověřit dva nové vzdělávací programy: jeden pro přípravu cílové skupiny lektorů, kteří by připravovali specialisty pro krizové řízení, poradce pro podnikatelskou sféru vč. likvidátorů a insolvenčních správců, druhý pro celoživotní vzdělávání specialistů pro krizové řízení, kteří by působili v podnikatelské sféře jako poradci rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s podnikáním a pro zajištění prevence insolvence v souvislosti s ekonomickým vývojem a jeho cyklickým charakterem.