section

Evropský sociální fond   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy česká vlaječka  Vysoká škola finanční a správní

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

5 + 5 pro hodnotnější studium

Podpora a rozvoj bakalářského a magisterského studijního programu

Vzdělávací projekt "5+5 pro hodnotnější studium" přináší studentům VŠFS i studentům jiných škol jedinečnou příležitost prohloubit si své znalosti v oblasti ekonomie a mezinárodních vztahů.

V pěti seminářích vedených v anglickém jazyce si posluchači zároveň zvýší úroveň svých komunikačních dovedností v předmětech dosud přednášených pouze česky a obohatí se o odbornou anglickou terminologii.

V aplikovaných seminářích, které jsou vedeny v českém jazyce, mají posluchači možnost aplikovat své teoretické znalosti na řešení vybraných praktických problémů, jako analýza dopadu přímé zahraniční investice na ekonomiku regionu, možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů nebo situace na trhu mobilních operátorů.

Hlavním cílem projektu je přinést studentům VŠFS i jiných škol bohatší studijní program a zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Výuka v projektu "5+5 pro hodnotnější studium" běží od podzimu 2005 a skončí v letním semestru akademického roku 2006/2007. Všechny semináře trvají jeden semestr, start všech deseti je vždy znovu na začátku nového semestru !

Úspěšní absolventi získají certifikáty a mohou požádat o započítání zkoušky ve svém bakalářském nebo magisterském studiu.