section

Studijní programy

  

Bakalářské studium

programtitulPraha PRKarlovy Vary KVMost MO
 
Aplikovaná informatika Bc.P+K--
 
Finance Bc.P+K--
Marketingová komunikace Bc.P-P
Marketing Communication [EN] Bc.P--
Ekonomika a management Bc.P+KP+K-
Economics and Management [EN] Bc.P--
 
Bezpečnostně právní studia Bc.P+K-P+K
Kriminalistika a forenzní disciplíny Bc.P+KP+K-
 
Právo v podnikání Bc.P+KP+K-

Navazující magisterské studium

programtitulPraha PRKarlovy Vary KVMost MO
 
Finanční informatika a blockchain Ing.P+K--
 
Finance Ing.P+K--
Nová média a marketingová komunikace Mgr.P-P
New Media and Marketing Communication [EN] Mgr.P--
Ekonomika a management Ing.P+KP+K-
Economics and Management [EN] Ing.P--
 
Bezpečnostně právní studia Mgr.P+K-P+K
Kriminalistika a forenzní disciplíny Mgr.P+KP+K-
 
Právo v podnikání Mgr.P+KP+K-

Doktorské studium

programtitulPraha PRKarlovy Vary KVMost MO
 
Finance Ph.D.P+K--
Finance [EN] Ph.D.P+K--

programtitulPraha PRKarlovy Vary KVMost MO
 
BSBA + MBA independently or in combination with the VŠFS programs [EN] Ing. + MBA---

PR - Praha,  KV - Karlovy Vary,  MO - Most

P - prezenční studium,  K - kombinované studium