section

Ekonomika a management

Bc.Ing.
Bakalářské studium
název programu:  Ekonomika a management
titul:Bc.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Ekonomické obory
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Karlovy Vary: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Program si klade za cíl provázat absolventům znalost teoretických východisek ve spojení s jejich praktickou aplikací prostřednictvím studijních předmětů primárně zaměřených na aktivity jednotlivých podnikových útvarů. Je postaven na ekonomickém a kritickém myšlení orientovaném na podnikavost, podnikání, tvořivost, kreativitu, schopnost prezentace a komunikace, aktivní přístup ke světu, otevřený přístup k novým formám podnikání. Důraz je kladen na exaktní myšlení, které je založeno na ověřených kvalitativních a kvantitativních datech, na schopnosti práce s informacemi, s trendovými informačními a prezentačními systémy. Podnikání představuje na vědeckém základě jako sled vzájemně propojených projektů a procesů konkrétních podnikových útvarů, které jsou řízeny prostřednictvím strategického a operativního plánování, rozhodování.  Absolventi budou díky všeobecným i odborným znalostem a dovednostem schopni reagovat na měnící se tržní podmínky v podnikatelské činnosti. V posledním ročníku zpracují reálný podnikatelský plán, který nabídnou prostřednictvím Mini Dne D potenciálním investorům.

Profilové předměty

  • Manažerské minimum
  • Makro, mikroekonomie 
  • Řízení podniku
  • Business model

Uplatnění

Studijní program zabezpečuje všestrannou přípravu vedoucích pracovníků na střední manažerské funkce: 

  • v podnikovém,  finančním  a  marketingovém řízení MSP, rodinných podniků, 
  • v nadnárodních korporacích jako junior manažer, 
  • v obchodních a výrobních podnicích, v rodinných podnicích, v bankách, pojišťovnách, v malých a středních podnicích, ve sféře domácího i zahraničního obchodu, v samostatném podnikání OSVČ, ve službách, popř. v neziskových subjektech, v auditorských, účetních firmách.

Studijní plány

Další informace

Global program

Studijní program lze studovat také v kombinaci tzv. Global program, který se skládá z bakalářského studia na VSFS a BSBA, které je organizováno jako kurzy City University of Seattle.

Bakalářské studium
Bc.Ing.
bakalářské studium