section

Ekonomika a management

Bc.Ing.
Navazující magisterské studium
název programu:  Ekonomika a management
titul:Ing.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Ekonomické obory
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Karlovy Vary: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Program je určen pro absolventy bakalářského studia ekonomicky orientovaných oborů. Primárně se zaměřuje na rozvoj odborných znalostí a dovedností nutných pro řízení různých typů organizačních jednotek (zejména podniků a jejich částí). Obsahové zaměření jednotlivých předmětů je orientováno na získání trendových poznatků v jednotlivých vědních oborech (ekonomie, management, marketing, obchod, controlling apod.) a na schopnost aplikovat teoretická východiska  do podnikové praxe prostřednictvím řešení případových studií a zpracovaných projektů, seminárních, zápočtových, závěrečných prací. Studium zohledňuje směr dalšího vývoje pro Průmysl (Společnost, Obchod, HR apod.)  4.0 – umožňuje získat potřebné znalosti, měkké dovednosti, kterými jsou trhem požadovaná kreativita, podnikavost, schopnost prezentace, schopnost komunikace a práce v týmu, obecná schopnost aktivního přístupu ke světu, schopnost nacházet inovativní řešení, schopnost řídit rizika.

Společné profilové předměty

  • Finanční a strategické řízení podniku, řízení inovací a změn
  • Manažerská ekonomika
  • Makro, mikroekonomie 
  • Marketingové řízení podniku
  • Řízení rizik, Controlling

Uplatnění

Studijní program zabezpečuje všestrannou přípravu vedoucích pracovníků na vyšší manažerské funkce:

  • v podnikovém,  finančním  a marketingovém řízení MSP, rodinných podniků, 
  • v nadnárodních korporacích a holdingových strukturách,  
  • v obchodních a výrobních podnicích, v rodinných podnicích, v bankách, pojišťovnách, v malých a středních podnicích, ve sféře domácího i zahraničního obchodu, v samostatném podnikání OSVČ, ve službách, popř. v neziskových subjektech, v auditorských, účetních firmách.

Studijní plány

Předpokládané znalosti

Další informace

Navazující magisterské studium
Bc.Ing.
magisterské studium