section

Nová média a marketingová komunikace

Bc.Mgr.
Navazující magisterské studium
název programu:  Nová média a marketingová komunikace
titul:Mgr.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Mediální a komunikační studia
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium
Most: prezenční studium
on-line přihláška

Cílem studijního programu Nová média a marketingová komunikace je rozvíjet kompetence studujících pro moderní společnost v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Tento program se zaměřuje na získání dovedností, které studenti potřebují pro úspěch na trhu práce nebo ve vlastním podnikání. Je součástí národního plánu RIS3 v oblasti Lidé a chytré dovednosti, který propojuje vědu, komunikační technologie, vědecké a kritické myšlení, kreativitu a řešení problémů jako kompetence budoucnosti. Program rovněž poskytuje studentům příležitost absolvovat šestitýdenní odbornou praxi u různých firem a institucí, v jejímž rámci si mohou ověřit své znalosti a dovednosti potřebné pro začlenění do  pracovního procesu.

Profilové předměty

 • Výzkum digitálních kultur a umělé inteligence
 • Sociologie marketingové komunikace
 • Teorie komunikace
 • Netnografie a digitální antropologie
 • Globální marketing
 • Consumer Behavior (AJ)

Uplatnění

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Nová média a marketingová komunikace disponuje rozvinutým kreativním myšlením na základě získaných dovedností a znalostí. Je nejen kreativním teoretikem, ale také schopným analytikem, který má vysokou úroveň profesních dovedností a znalostního kapitálu pro uplatnění na trhu práce v oblasti mediální sféry, managementu a marketingového odvětví. Absolvent se uplatní na pozicích středního a vyššího managementu především v mediální a podnikové sféře, v širokém spektru veřejných institucí a neziskových organizací.

Relevantní charakteristické profese jsou:

 • marketingový specialista,
 • analytik/kreativec v reklamních agenturách,
 • mediální poradce,
 • odborník na vztahy s veřejností,
 • community manager,
 • digital strategist,
 • event manager,
 • social media manager,
 • webový analytik.

Studijní plány

Další informace

Navazující magisterské studium
Bc.Mgr.
magisterské studium