section

Finance

Bc.Ing.Ph.D.
Navazující magisterské studium
název programu:  Finance
titul:Ing.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Ekonomické obory
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Program je určen především pro absolventy bakalářských studijních programů s finančním či ekonomickým zaměřením. Obsah programu odráží především současné vývojové trendy makroekonomie, teorii i praxi financí, měnové a protiinflační politiky a ve finančním investování. Sleduje diverzifikaci produktové nabídky finančních služeb či změny v organizaci, technických a technologických prostředcích, a to v oblasti bankovnictví, trhů s investičními nástroji podnikových financí.
 

Profilové předměty

 • Controlling
 • Ekonometrie
 • Ekonomika subjektů finančních služeb
 • Finanční investování
 • Finanční řízení podniku
 • Investiční rozhodování
 • Makroekonomie
 • Manažerské účetnictví
 • Matematické modely ve finanční sféře
 • Měnová teorie a politika
 • Mikroekonomie
 • Moderní bankovnictví
 • Oceňování finančních investic
 • Oceňování podniků
 • Právo ve financích a finančních službách
 • Regulace a dohled nad finančními trhy
 • Řízení rizik
 • Účetní systémy

Uplatnění

Absolventi mají teoretické i praktické poznatky a znalosti základních činností bankovní praxe, včetně operací v oblasti finančního investování a podnikových financí. Uplatnění naleznou především v institucích nabízejících služby komerčního a investičního bankovnictví, kolektivního investování a firem věnujících se finančním analýzám a finančnímu poradenství.

Studijní plány

Předpokládané znalosti

Další informace

Navazující magisterské studium
Bc.Ing.Ph.D.
magisterské studium