section

Kriminalistika a forenzní disciplíny

Bc.Mgr.
Navazující magisterské studium
název programu:  Kriminalistika a forenzní disciplíny
titul:Mgr.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Bezpečnostní obory
zaměření:profesní
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Karlovy Vary: prezenční studium, kombinované studium

Navazující magisterský studijní program Kriminalistika a forenzní disciplíny je určen k profesní přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků. Ti jsou připraveni plnit odpovědné a náročné kriminalistické, forenzní a bezpečnostní úkoly ve složkách policie, ve veřejné správě a službě a také v soukromém sektoru. Tento studijní program je v souvislosti se strategickými cíli školy koncipován k přípravě absolventů s hlubokými znalostmi z oblasti teorie a metodologie kriminalistiky, aktuálních otázek kriminalistické techniky, kriminalistické taktiky, forenzní metody identifikace věcí a osob, kriminologie, forenzních věd, bezpečnostních věd a trestního práva.

Absolvent studijního programu umí tvůrčím způsobem aplikovat osvojené poznatky do kriminalistické praxe. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Kriminalistika a forenzní disciplíny je všestranně připraven k výkonu činnosti na úseku vyšetřování trestných činů a jejich předcházení, k výkonu detektivů v soukromých bezpečnostních agenturách, forenzních specialistů pracovníků policie, obecní policie a vězeňské služby.

Profilové předměty

  • Aplikované trestní právo
  • Bezpečnostní management a integrovaný záchranný systém
  • Dokazování v trestním řízení
  • Forenzní identifikace osob a věcí
  • Kriminalisticko taktické metody
  • Kriminalistika – teorie a metodologie
  • Počítačová kriminalita a informační bezpečnost
  • Řízená odborná praxe KR

Uplatnění

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Kriminalistika a forenzní disciplíny je připraven vykonávat činnost na pozici vyšetřovatele, kriminalistického technika, policisty na úrovni středního a vyššího manažerského postavení, pracovníka bezpečnostních služeb, strážníka obecní policie, detektiva bezpečnostní agentury, pracovníka soukromé bezpečnostní služby, případně pracovníka bezpečnosti organizace na úrovni středního a vyššího managementu v organizaci či instituci.

Studijní plány

Další informace

Navazující magisterské studium
Bc.Mgr.
magisterské studium