section

Marketingová komunikace

Bc.Mgr.
Bakalářské studium
název programu:  Marketingová komunikace
titul:Bc.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Ekonomické obory, Mediální a komunikační studia
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Most: prezenční studium, kombinované studium

Studijní program Marketingová komunikace je koncipován k přípravě absolventů se širokými praktickými schopnostmi a dostatečnou teoretickou výbavou pro dynamicky se rozvíjející oblast marketingové komunikační praxe v různých kontextech ekonomického a mediálního působení. Cílem studijního programu je poskytnout studentům vysokoškolské vzdělání na základě zvládnutí dostatečně hluboké teorie moderní komunikace s nezbytným interdisciplinárním komplementem, kterým je především moderní a klasická ekonomie, sociologie a psychologie.  Studijní program umožňuje studentům také pochopení role marketingu a médií v jednotlivých etapách moderních dějin a jejich současného vývoje. Je koncipován tak, aby poskytl studentům potřebný teoretický základ a přitom zajistil v co nejvyšší míře navázání na aktuální trendy a umožnil získat potřebné praktické kompetence. Budou studovány konkrétní marketingové a mediální techniky včetně jejich možných efektů v sociologickém a psychologickém kontextu soudobých modernizačních přeměn životního stylu. 
 

Profilové předměty

  • Makroekonomie
  • Marketing
  • Mikroekonomie
  • Psychologie v marketingové komunikaci
  • Public Relations
  • Sociologie

Uplatnění

Absolvent studijního programu Marketingová komunikace se uplatní především v podnikové a obchodní sféře a v činnosti dalších veřejných, správních a dalších institucích jako specialista pro komunikování zásadních informací propagujících aktivity, příslušné produkty, služby nebo jako moderátor jiných významných sdělení. Na úrovni odborných zaměstnaneckých pozic je absolvent připravován pro práci nižšího a středního manažera, poradce a konzultanta v oblasti marketingového specialisty s ekonomickými a komunikačními znalostmi s porozuměním role médií v daném sociopolitickém kontextu. Konkrétní uplatnění nachází v mediální praxi, v oblasti tvorby marketingových a mediálních strategií, v mediálním poradenství, volbě marketingových prostředků, v oblasti tvorby a realizaci konkrétních metod komunikace (např. v oblasti tvorby reklamy nebo PR) v souladu se stanovenými úkoly. Absolvent studijního programu Marketingová komunikace najde uplatnění v reklamě, public relations a v mediálním poradenství a může vykonávat profesi tiskového mluvčího a pracovníka odpovědného za styk s veřejností.

Studijní plány

Další informace

Global program

Studijní program lze studovat také v kombinaci tzv. Global program, který se skládá z bakalářského studia na VSFS a BSBA, které je organizováno jako kurzy City University of Seattle.

Bakalářské studium
Bc.Mgr.
bakalářské studium