section

Aplikovaná informatika

Bc.Ing.
Bakalářské studium
název programu:  Aplikovaná informatika
titul:Bc.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Informatika
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika vychovává odborníky – informatiky, schopné úspěšného působení v praxi. V programu se studenti naučí řešení projektových a provozních úkolů na pozicích IT specialistů, správě informačních systémů a databází, tvorbě internetových aplikací a relačních databází, objektově orientovanému programování. Absolvent získá algoritmické, analytické, kreativní a systémové myšlení, osvojí si dovednosti pro práci v projektovém týmu i pro jeho řízení; naučí se prezentačním a komunikačním dovednostem, (v šestisemestrálním kurzu) zvládne na úrovni odborné komunikace anglický jazyk.

Profilové předměty

 • Algoritmy a datové struktury 
 • Bezpečnost informací
 • Expertní systémy
 • Objektově orientované programování 
 • Počítačová grafika a multimédia
 • Počítačové sítě
 • Principy počítačů
 • Programování
 • Projektování informačních systémů 
 • Návrh počítačových her
 • Systémy a modely  
 • Úvod do databázových systémů
 • Vývoj internetových a mobilních aplikací

Uplatnění

Po absolvování bakalářského studia studijního programu Aplikovaná informatika mohou absolventi odejít přímo do praxe. Profilu absolventa odpovídá široké uplatnění absolventů v ICT firmách, IT odděleních a datových centrech firem, organizací veřejné správy a dalších, včetně mezinárodních korporací a zahraničních institucí; možná je také samostatná podnikatelská činnost v oboru IS/ICT. Relevantní charakteristické profese jsou: analytik-programátor, správce sítí a databází, systémový integrátor, správce informačních systémů a databází, vývojář a tester aplikací a systémů, konzultant v oboru ICT a systémů, bezpečnostní specialista, podnikatel v ICT. Studium současně plně pokrývá předpoklady navazujícího magisterského studia.

Studijní plány

Další informace

Bakalářské studium
Bc.Ing.
bakalářské studium