section

Rok 2023

PDF Vyhodnocení výsledků dosažených Vysokou školou finanční a správní, a.s. s účelovou podporou na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2023, 2.7 MB

Název projektu: Digitální audit a řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0.
Odpovědný řešitel: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Název projektu: Matka a otec? Nebinární a transgender rodiny v České republice: legislativní rámec a přístup nebinárních a transgender lidí.
Odpovědný řešitel: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Název projektu: Biomechanická analýza vybraných pohybových akcí ve vztahu k objasňování násilné trestné činnosti.
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Název projektu: Finanční sektor v třetí dekádě 21. stoleti.
Odpovědný řešitel: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Název projektu: Gramotnost generace Z ve vztahu k využití trendových nástrojů komunikace v mediálním prostředí.
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Název projektu: Analýza zabezpečení a vývoj odlehčených šifer a protokolů.
Odpovědný řešitel: doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Název projektu: Optimalizace controllingových procesů HR ke stabilizaci podniku.
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Název projektu:  Od holandské nemoci k zotavující se ekonomice.
Odpovědný řešitel: Ing. Andrea Tomášková, Ph.D.

Název projektu: Využití metody eye tracking ke zvyšování účinnosti marketingové komunikace.
Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Rosenlacher

Název projektu:  Malé podnikání a tradiční výroba jako generátory hodnot pro udržitelný regionální rozvoj.
Odpovědný řešitel: Ing. Andrea Tomášková, Ph.D.

Název projektu: Online hry o více hráčích: Teorie, studijní metody a perspektivy spolupráce mezi akademickou sférou a vývojářskými studii.
Odpovědný řešitel: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Název projektu: Nástroje analýzy pozičního investování a vývoj finančních trhů.
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

Název projektu: Controlling 4.0 - budoucnost byznysu.
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.