section

Česká společnost ekonomická

ČSEČeská společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním cílem ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice. K dosažení tohoto cíle ČSE zejména pořádá přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů a vydává publikace s ekonomickým obsahem. Jednou za dva roky pořádá výroční konferenci, která se v ročním intervalu střídá s pořádáním valného shromáždění.

Individuálním členem ČSE se může stát český občan, popř. osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR starší 21 let, která má doporučení alespoň jednoho současného člena. Kolektivním členem ČSE se může stát právnická osoba, která souhlasí s cíli ČSE a materiálně je podporuje.

VŠFS, a. s. se stala kolektivním členem ČSE v říjnu 2006. 

Další informace o ČSE naleznete na stránkách www.cse.cz