section

Rok 2021

PDF Vyhodnocení výsledků dosažených Vysokou školou finanční a správní, a.s. s účelovou podporou na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2021, 1.8 MB

Název projektu: Zahraniční aktér jako zdroj vnímání strachu a pocitu ohrožení.
Odpovědný řešitel: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc.

Název projektu: Řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0.
Odpovědný řešitel: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Název projektu: Výzkum finanční gramotnosti v mezinárodním kontextu.
Odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Chlumská

Název projektu: Synergický efekt jako výsledek optimalizace na produkčních funkcích zobrazujících ekonomickou realitu.
Odpovědný řešitel: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

Název projektu: Podnikatelský inkubátor jako nástroj spolupráce akademického prostředí s reálnou praxí v ČR i v zahraničí.
Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Název projektu: Analýza sankčního systému v České republice jako nástroje k zajištění stability výběru daně z přidané hodnoty.
Odpovědný řešitel: Ing. Olga Burianová

Název projektu: Vnímání daní a poplatků v České a Slovenské republice.
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.

Název projektu: Mezigenerační transfer rodinných živností - výzva pro fenomén 4,0.
Odpovědný řešitel: Ing. Andrea Tomášková, Ph.D.

Název projektu: Bohatství a chudoba jako problém z hlediska ekonomie produktivní služby.
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

Název projektu: Postoje zákazníků ke komunikačním strategiím firem v oblasti udržitelné módy. Evropská perspektiva.
Odpovědný řešitel: Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.

Název projektu: Interkulturní komunikace: výzkum konceptu kulturní inteligence (Cq).
Odpovědný řešitel: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Název projektu: Budoucnost sdílené ekonomiky v hospodářském systému.
Odpovědný řešitel: Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Název projektu: Přístup osob pravomocně odsouzených k trestu odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po propuštění na svobodu.
Odpovědný řešitel: Mgr. Dagmar Krausová, DiS.

Název projektu: Digitální audit a řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0.
Odpovědný řešitel: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Název projektu: Perspektivy zavedení eura v ĆR – makroekonomické přínosy, zájmy podniků a spontánní euroizace.
Odpovědný řešitel: Ing. Jitka Havlová, M.A.

Název projektu: Inovace v cirkulární ekonomice.
Odpovědný řešitel: Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

Název projektu: Matka a otec? Nebinární a transgender rodiny v České republice: legislativní rámec a přístup nebinárních a transgender lidí.
Odpovědný řešitel: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Název projektu: Stav a možnosti optimalizace životního způsobu v okrajových (periferních) oblastech - případ středních Čech.
Odpovědný řešitel: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Název projektu: Analýza předpokladů vzniku a udržitelného rozvoje Univerzitního Business Centra.
Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.