section

Rok 2018

Projekty řešené v roce 2018:

Název projektu: Rozvoj interkulturní komunikace na vybraných českých vysokých školách.
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Název projektu: Zdokonalení penzijního systému jako intenzifikační faktor ekonomiky.
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Fiskální politika po ekonomické krizi.
Odpovědný řešitel: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Název projektu: Specifika rodinného podniku.
Odpovědný řešitel: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Název projektu: Nové možnosti a přístupy pro měření a řízení tržních rizik.
Odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Název projektu: Perspektivy vývoje eurozóny v kontextu evropských změn.
Odpovědný řešitel: Ing. Roman Mentlík

Název projektu: Rizikové a protektivní faktory propuštěných pachatelů majetkové trestné činnosti v probaci.
Odpovědný řešitel: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc.

Název projektu: Průmysl 4.0, sociální souvislosti a inovační potenciál, role odvětví produktivních služeb.
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

Název projektu: Transfer poznatků: metodika a hodnocení edukačních služeb vybraných českých MSP v podmínkách konkurenčního trhu.
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Název projektu: Růst role odvětví produktivních služeb: teorie a praxe.
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

Název projektu: Zkoumání kriminalistických stop v souvislosti s vyšetřováním příčin vzniku požárů.
Odpovědný řešitel: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Název projektu: Evaluace vitality rodinného podnikání.
Odpovědný řešitel: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Název projektu: Start-upy a možnost jejich růstu prostřednictvím podnikatelského inkubátoru.
Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Název projektu: Zahraniční aktér jako zdroj vnímání strachu a pocitu ohrožení.
Odpovědný řešitel: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc.