section

Vědecké časopisy

ACTA

vědecký časopis / scientific journal
ACTA VŠFS
Economic Studies and Analyses /
Ekonomické studie a analýzy

Forenzní vědy, právo, kriminalistika

vědecký časopis / scientific journal
FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA