section

Rok 2020

Projekty řešené v roce 2020:

PDF Vyhodnocení výsledků dosažených Vysokou školou finanční a správní, a.s. s účelovou podporou na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2020, 1.3 MB

Název projektu: Zahraniční aktér jako zdroj vnímání strachu a pocitu ohrožení.
Odpovědný řešitel: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc.

Název projektu: Finanční vs. Socioekonomické faktory rodinného podnikání.
Odpovědný řešitel: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Název projektu: Řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0.
Odpovědný řešitel: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Název projektu: Processes of Commodification in Contemporary Consumer Culture from the Perspective of Alternative Hedonism.
Odpovědný řešitel: Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.

Název projektu: Výzkum finanční gramotnosti v mezinárodním kontextu.
Odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Chlumská

Název projektu: Synergický efekt jako výsledek optimalizace na produkčních funkcích zobrazujících ekonomickou realitu.
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Empirické, experimentální a simulační metody ve vybraných forenzních vědách.
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus. DrSc.

Název projektu: Model interkulturní tolerance na vybraných vysokých školách.
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Název projektu: Podnikatelský inkubátor jako nástroj spolupráce akademického prostředí s reálnou praxí v ČR i v zahraničí.
Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Název projektu: Analýza sankčního systému v České republice jako nástroje k zajištění stability výběru daně z přidané hodnoty.
Odpovědný řešitel: Ing. Olga Burianová

Název projektu: Vnímání daní a poplatků v České a Slovenské republice.
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.

Název projektu: Mezigenerační transfer rodinných živností - výzva pro fenomén 4,0.
Odpovědný řešitel: Ing. Andrea Tomášková

Název projektu: Bohatství a chudoba jako problém z hlediska ekonomie produktivní služby.
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

Název projektu: Postoje zákazníků ke komunikačním strategiím firem v oblasti udržitelné módy. Evropská perspektiva.
Odpovědný řešitel: Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.

Název projektu: Interkulturní komunikace: výzkum konceptu kulturní inteligence (Cq).
Odpovědný řešitel: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Název projektu: Budoucnost sdílené ekonomiky v hospodářském systému.
Odpovědný řešitel: Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.