section

Rok 2014

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na VŠFS v roce 2014:

PDF Vyhodnocení výsledků SVV za rok 2014

Dne 10. 12. 2014 se na Vysoké škole finanční a správní konala konference doktorandů. Konference byla podpořena z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

Více informací na http://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu/

PDF Pozvánka - konference doktorandů 2014

PDF Program - konference doktorandů 2014

Projekty řešené v roce 2014:

Název projektu: Kryptoměny – výzva pro budoucnost?
Odpovědný řešitel: Ing. Herbert Heissler

Název projektu: Kognitivní formování postojů v interkulturní komunikaci na českých vysokých školách
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Název projektu: Národní specifika a aplikace IFRS v účetní praxi
Odpovědný řešitel: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Název projektu: Daň z přidané hodnoty a zdanění finančního sektoru
Odpovědný řešitel: Ing. Yvona Legierská

Název projektu: Zavedení eura v ČR - postup v přípravách vs. změna závazku
Odpovědný řešitel: Ing. Roman Mentlík

Název projektu: Analýza kvalitativního vývoje firem ve znalostní společnosti
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Regulace infrastruktury finančních trhů - její cíle, možnosti a potenciální dopady
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Název projektu: Moderné nástroje marketingovej komunikácie na internete a ich vnímanie českými internetovými užívateľmi
Odpovědný řešitel: Ing. Naděžda Petrů

Název projektu: Proměny ústavního a politického systému ČR
Odpovědný řešitel: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Název projektu: Specifický výzkum úvěrového rizika v oblasti hypotečních úvěrů v ČR
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Tichý

Název projektu: Analýza institucionální podpory socio-ekonomického rozvoje venkova
Odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Název projektu: Reformy systémů sociálního investování a sociálního pojištění, problematika jejich přípravy a realizace
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

Název projektu: Monitoring biologické zpětné vazby a její využití v oblasti marketingu
Odpovědný řešitel: Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.