section

Rok 2017

Projekty řešené v roce 2017:

Název projektu: Rozvoj interkulturní komunikace na vybraných českých vysokých školách.
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Název projektu: Zdokonalení penzijního systému jako intenzifikační faktor ekonomiky.
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Fiskální politika po ekonomické krizi.
Odpovědný řešitel: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Název projektu: Specifika rodinného podniku
Odpovědný řešitel: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Název projektu: Nové možnosti a přístupy pro měření a řízení tržních rizik.
Odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Název projektu: Perspektivy vývoje eurozóny v kontextu evropských změn.
Odpovědný řešitel: Ing. Roman Mentlík

Název projektu: Rizikové a protektivní faktory propuštěných pachatelů majetkové trestné činnosti v probaci.
Odpovědný řešitel: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc.

Název projektu: Průmysl 4.0, sociální souvislosti a inovační potenciál, role odvětví produktivních služeb.
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.