section

Rok 2016

Projekty řešené v roce 2016:

PDF vyhodnoceni_vysledku_svv_za_rok_2016_1.pdf, 3.7 MB

Název projektu: Predikční schopnost bankrotních modelů v podmínkách MSP v ČR
Odpovědný řešitel: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Název projektu: Přistoupení ČR k eurozóně - přípravy, postupy a očekávané dopady
Odpovědný řešitel: Ing. Roman Mentlík

Název projektu: Kvalitativní finanční analýza firmy, tržeb a burzovní aktivity
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Globální systém identifikátoru finančních entit, jeho úloha a význam pro finanční stabilitu a bezpečnost finančních transakcí
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Název projektu: Vztah politiky a veřejné správy
Odpovědný řešitel: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Název projektu: Financování odvětví produktivních služeb
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

Název projektu: Vliv nového soukromého práva na smluvní vztahy mezi podnikateli
Odpovědný řešitel: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.