section

Rok 2015

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na VŠFS v roce 2015:

PDF Vyhodnocení výsledků SVV za rok 2015

Dne 9. 12. 2015 se na Vysoké škole finanční a správní konala konference doktorandů. Konference byla podpořena z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

Více informací na http://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu/

PDF Pozvanka_konference_doktorandu_2015.pdf, 227 kB

PDF Program_konference_doktorandu_2015.pdf, 1.4 MB

Projekty řešené v roce 2015:

Název projektu: Predikční schopnost bankrotních modelů v podmínkách MSP v ČR
Odpovědný řešitel: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Název projektu: Přistoupení ČR k eurozóně - přípravy, postupy a očekávané dopady
Odpovědný řešitel: Ing. Roman Mentlík

Název projektu: Kvalitativní finanční analýza firmy, tržeb a burzovní aktivity
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Globální systém identifikátoru finančních entit, jeho úloha a význam pro finanční stabilitu a bezpečnost finančních transakcí
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Název projektu: Vztah politiky a veřejné správy
Odpovědný řešitel: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Název projektu: Sociální a kvalifikační profil marketingových specialistů
Odpovědný řešitel: Mgr. Michal Tomčík

Název projektu: Financování odvětví produktivních služeb
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

Název projektu: Vliv nového soukromého práva na smluvní vztahy mezi podnikateli
Odpovědný řešitel: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.