section

Rok 2013

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na VŠFS v roce 2013:

PDF Vyhodnocení výsledků SVV za rok 2013

Dne 9. 12. 2013 se na Vysoké škole finanční a správní konala konference doktorandů.

Více informací na http://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu/?id=2196-rocnik-2013

PDF Pozvánka, 3.9 MB

PDF Program, 4.7 MB

MS Word Pokyny pro úpravu příspěvků, 53 kB

Projekty řešené v roce 2013:

Název projektu: Spolupráce univerzit a soukromých podniků v rámci talent managementu
Odpovědný řešitel: Ing. Miloš Krejčí

Název projektu: Charakterizace a zhodnocení nových způsobů obchodování na investičních trzích a jejich význam pro jejich další rozvoj
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc

Název projektu: SEPA Credit Transfer v České republice a Konvertor SEPA CT plateb
Odpovědný řešitel: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Název projektu: Dynamický marketing: Principy fungování a bezpečnost
Odpovědný řešitel: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Název projektu: Vývoj nástrojů pro automatizaci administrativních činností s využitím AUTOPOT a TaskUserTime
Odpovědný řešitel: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Název projektu: Analýza závazku vstupu ČR do eurozóny – stimul nebo hrozba pro českou ekonomiku?
Odpovědný řešitel: Ing. Roman Mentlík

Název projektu: Identifikace působení znalostní společnosti a inovačního vývoje ve firmách
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Adekvátnost infrastruktury finančních trhů a cesty jejího dalšího rozvoje (se zvláštním zřetelem k situaci v ČR)
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Název projektu: Analýza změn motivace účasti malých a středních podniků na veletrzích a výstavách
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Název projektu: Monitoring biologické zpětné vazby a její využití v oblasti marketingu
Odpovědný řešitel: Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Název projektu: Analýza soft compulsion v soukromých penzijních systémech
Odpovědný řešitel: Ing. Petra Škarýdová

Název projektu: Výzkum v oblasti práce s úvěrovým rizikem a výhled budoucího chování finančních institucí v ČR v oblasti financování
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Tichý

Název projektu: Vzájemné vazby systému daní a sociálních dávek v ČR
Odpovědný řešitel: Ing. Ivana Turková, MBA

Název projektu: Využití teorie při analýze konfliktů zájmů při realizaci reforem v oblasti sociálního pojištění a sociálního investování
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.