section

Rok 2019

Projekty řešené v roce 2019:

Název projektu: Rozvoj interkulturní komunikace na vybraných českých vysokých školách.
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Název projektu: Transfer poznatků: metodika a hodnocení edukačních služeb vybraných českých MSP v podmínkách konkurenčního trhu.
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Název projektu: Růst role odvětví produktivních služeb: teorie a praxe.
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

Název projektu: Zkoumání kriminalistických stop v souvislosti s vyšetřováním příčin vzniku požárů.
Odpovědný řešitel: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Název projektu: Evaluace vitality rodinného podnikání.
Odpovědný řešitel: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Název projektu: Start-upy a možnost jejich růstu prostřednictvím podnikatelského inkubátoru.
Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Název projektu: Zahraniční aktér jako zdroj vnímání strachu a pocitu ohrožení.
Odpovědný řešitel: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc.