section

Rok 2019

Projekty řešené v roce 2019:

Název projektu: Transfer poznatků: metodika a hodnocení edukačních služeb vybraných českých MSP v podmínkách konkurenčního trhu.
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Název projektu: Růst role odvětví produktivních služeb: teorie a praxe.
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

Název projektu: Zkoumání kriminalistických stop v souvislosti s vyšetřováním příčin vzniku požárů.
Odpovědný řešitel: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Název projektu: Zahraniční aktér jako zdroj vnímání strachu a pocitu ohrožení.
Odpovědný řešitel: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc.

Název projektu: Finanční vs. Socioekonomické faktory rodinného podnikání.
Odpovědný řešitel: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Název projektu: Řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0.
Odpovědný řešitel: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Název projektu: Processes of Commodification in Contemporary Consumer Culture from the Perspective of Alternative Hedonism.
Odpovědný řešitel: Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.

Název projektu: Výzkum finanční gramotnosti v mezinárodním kontextu.
Odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Chlumská

Název projektu: Synergický efekt jako výsledek optimalizace na produkčních funkcích zobrazujících ekonomickou realitu.
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Empirické, experimentální a simulační metody ve vybraných forenzních vědách.
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus. DrSc.

Název projektu: Model interkulturní tolerance na vybraných vysokých školách.
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Název projektu: Podnikatelský inkubátor jako nástroj spolupráce akademického prostředí s reálnou praxí v ČR i v zahraničí.
Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Název projektu: Využití behaviorální ekonomie k analýze problémů současné ekonomiky
Odpovědný řešitel: Ing. Michal Blahout