section

FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA

Archiv / Archive

Rok / Year 2020

články / articles:

Markéta BRUNOVÁ

K problematice stavu a vývoje vězeňství po roce 1989 v Československu a na území samostatné České republiky

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/1-01

PDFstáhnout / download, 106 kB

Jiří NOVOTNÝ

Soukromoprávní dopady navrhované změny zákona o zbraních a střelivu

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/1-02

PDFstáhnout / download, 130 kB

Karel MAREK

Ke dvěma frekventovaným smlouvám - ke smlouvě o kontrolní činnosti a smlouvě o tiché společnosti

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/1-03

PDFstáhnout / download, 105 kB

Jiří STRAUS

Hraniční meze biomechanického hodnocení pádu a skoku z výšky

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/1-04

PDFstáhnout / download, 3.7 MB

Helena HORNYCHOVÁ, Markéta BRUNOVÁ

Uměle vytvořený srovnávací materiál pro účely písmoznaleckého zkoumání v kontextu s problematikou předložení padělaného či pozměněného důkazního prostředku

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/1-05

PDFstáhnout / download, 2.2 MB

Jana VIKTORYOVÁ, Jaroslav BLATNICKÝ

Trestno-právne aspekty dokazovania požiarov, výbuchov, prevádzkových havárií a pracovných úrazov

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/1-06

PDFstáhnout / download, 118 kB

Zdeněk MALÁNÍK

Znalecké dokazování ve specializaci sebeobrana a použití zbraně

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/1-07

PDFstáhnout / download, 2.6 MB

Katarína JAKUBOVICH

Pilotný projekt elektronického monitoringu v spolkových krajinách Hessensko a Baden-Württemberg v Spolkovej republike Nemecko

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/1-08

PDFstáhnout / download, 127 kB

Jiří BÍLÝ

Alianční smlouvy císaře a krále Karla IV. a jejich geneze

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/1-09

PDFstáhnout / download, 129 kB

2020/2

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/2

PDFcelé číslo / the entire issue, 5.2 MB

články / articles:

Iveta MIŠKOLCIOVÁ

Fyziodetekcia a jej prínos pre dokazovanie v trestnom konaní

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/2-01

PDFstáhnout / download, 106 kB

Magdaléna KRAJNÍKOVÁ, Soňa MASNICOVÁ

Význam porovnávacích materiálov pre kriminalistickú identifikáciu pisateľa

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/2-02

PDFstáhnout / download, 1.5 MB

Romana JELÍNKOVÁ

Zneužívání opioidů methoxyfentanylu a cyklopropylfentanylu

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/2-03

PDFstáhnout / download, 930 kB

Štěpán KALAMÁR, Monika KAISEROVÁ

Kyberšikana a její vliv na mládež

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/2-04

PDFstáhnout / download, 170 kB

Karel MAREK

Jak se upřesňuje zákon o veřejných zakázkách část 1

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/2-05

PDFstáhnout / download, 155 kB

Zdeněk FIALA, Marek PAČMAG

ICT a nové trendy v procesu dokazování v přestupkovém řízení

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/2-06

PDFstáhnout / download, 148 kB

Sergej ROMŽA

Výkon trestu odňatia slobody v Slovenskej republike, analýza a zhodnotenie právnej úpravy, de lege lata

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/2-07

PDFstáhnout / download, 139 kB

Zuzana HORVÁTHOVÁ

Recenze Jiří Bílý et al.: Democracy and Postdemocracy in the European Union - Current Issues and Possible Background

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2020/2-08

PDFstáhnout / download, 82 kB

zpět / back